Wybierz język

Diakonia a sztuka życia razem

10 października 2018

Konferencja z okazji 10-lecia Interdiac (fot. mk)

 

„Różnorodność – współistnienie – jedność” – pod tym hasłem odbywa się konferencja z okazji 10-lecia istnienia Interdiac, międzynarodowej organizacji edukacyjnej w zakresie działalności diakonijnej. Głównym zagadnieniem podjętym podczas obrad jest kwestia sztuki życia razem. Polskim partnerem Interdiac jest Diakonia diecezji cieszyńskiej.

Konferencja ma miejsce od 8 do 12 października w Buczy pod Kijowem. Uczestniczy w niej kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji diakonijnych współpracujących w ramach Interdiac, m.in. z Armenii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Kirgistanu, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier.

Podczas obrad uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach współpracy z Interdiac oraz o działalności swoich organizacji. Dyskutują również o wyzwaniach stojących przed organizacjami diakonijnymi. Co to znaczy być diakonijnym Kościołem? Jaka jest odpowiedź Kościoła i diakonii na współczesne wyzwania społeczne? Czym jest diakonijny profesjonalizm z praktyce? Jak wspierać ideę Kościoła inkluzywnego? Podkreślano potrzebę troski zarówno o ciało, duszę, jak i ducha oraz miłości w działaniu. Wskazywano, że Kościół powinien być orędownikiem ludzi w potrzebie, brać udział w debacie politycznej, współpracować z różnymi sektorami społeczeństwa, rozwijać usługi socjalne. Zauważono, że integracja to za mało, potrzebne są działania włączające, a także dialog międzyreligijny i otwarta tożsamość.

Jednym z ważniejszych zagadnień konferencji jest conviviality. Ten angielski termin rozumiany jest jako sztuka i praktyka życia razem, współistnienie. Co to znaczy w kontekście działań diakonijnych? Podczas obrad zwracano uwagę na odpowiedzialność za ludzi w potrzebie, uczenie się od siebie nawzajem, życie razem i dzielenie się doświadczeniami, uczestnictwo w życiu wspólnotowym. Wskazywano na potrzebę wzajemności w relacjach międzyludzkich i horyzontalnej komunikacji.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję wziąć udział w wizytach studyjnych w Kijowie. Odwiedzili cerkiew greckokatolicką, synagogę i centrum kultury muzułmańskiej, gdzie zapoznali się z sytuacją grekokatolików, żydów i muzułmanów na Ukrainie oraz działalnością socjalną tych społeczności.

mk

 

Zobacz też: Interdiac

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku