Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Dzień Dziecka we Wrocławiu

8 czerwca 2017

Uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji spotkali się na boisku szkolnym, by wspólnie czytać książki. W ten sposób placówka chce promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie miało miejsce 1 czerwca, w Dniu Dziecka, w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie wszystkich szkół Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocławiu (ECDiE) przynieśli swoje książki i komiksy. Jeden z chłopców wyrecytował wiersz Jana Brzechwy „Prot i Filip”.

To ogólnopolska inicjatywa. Dołączyliśmy do niej, ponieważ wierzymy, że takimi inicjatywami możemy zachęcić dzieci i młodzież do samodzielnego czytania w domu – powiedziała Stefania Goździk, dyrektor ds. pedagogicznych ECDiE.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu jest największą placówką diakonijną w Polsce. Działa w zakresie edukacji i pomocy społecznej. W obszarze edukacji prowadzi: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki”, Polsko-Niemiecką Szkołę Podstawową, Gimnazjum Integracyjne i Specjalne, Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Technikum Ekonomiczne Specjalne, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, Szkołę Przysposabiającą do Pracy i Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny. Natomiast pomoc społeczna jest realizowana w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka” oraz Domach Pomocy Społecznej „Samarytanin” i „Miłosierny Samarytanin”.

 

Zobacz: Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu