Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Honorowy doktorat dla bp. Bogusza

28 marca 2017

bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uroczystość przyznania honorowego doktoratu odbyła się 27 marca we Wrocławiu. Oprócz bp. Ryszarda Bogusza Uniwersytet Medyczny uhonorował również w ten sposób prof. Thomasa Hoffmanna z Drezna. Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk w liście gratulacyjnym do bp. Bogusza napisała, że to wyróżnienie „jest nie tylko ukoronowaniem zaangażowania Księdza Biskupa w różne obszary działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem promowania ewangelicyzmu na terenie miasta Wrocławia i Diecezji Wrocławskiej, ale przywołuje także wkład włożony w rozwój Diakonii i społeczeństwa obywatelskiego”.

Bp Ryszard Bogusz urodził się w 1951 r. w Bielsku-Białej. Studia teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 1975 r. W 1976 r. został ordynowany na duchownego ewangelickiego i rozpoczął wikariat w luterańskiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 1981 r. został administratorem, a w 1992 r. proboszczem tej parafii. W latach 1994–2015 był biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Jest przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, kuratorem Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą oraz Polskiego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu oraz Fundacji Charytatywnej im. Św. Jadwigi Wrocław–Dortmund. Wielokrotnie go nagradzano i odznaczano, m.in. za działalność charytatywną. W 2005 r. został wybrany na prezesa Diakonii Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku biskupa seniora Jana Szarka. Jest żonaty, ma dorosłego syna.