Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

chcesz przekazać nam 1% podatku?
kliknij tutaj

Konferencja na temat wykluczenia społecznego

23 maja 2017

Uczestnicy konferencji w Budapeszcie

W Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja „Inwestycja w dzieci – przełamując cykl ubóstwa”. Jej uczestnicy analizowali problem marginalizacji i wykluczenia społecznego w różnych krajach Europy. Diakonię Polską reprezentowała Anna Dębicka-Eldin.

Konferencja odbyła się od 23 do 24 marca i została zorganizowana przez Eurodiaconię i Węgierski Kościół Reformowany. Podczas obrad stwierdzono, że inwestowanie w dzieci i pomoc im w przerwaniu cyklu ubóstwa jest szczególnym wyzwaniem. Problem był analizowany z perspektywy działalności Diakonii w krajach europejskich z uwzględnieniem różnych form pomocy organizowanych na rzecz dzieci i rodzin będących w potrzebie, a zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kościołów ewangelickich z kilku krajów Europy, m.in. z Węgier, Francji, Hiszpanii, Włoch, Czech, Serbii, krajów skandynawskich. W trakcie obrad delegaci Diakonii i Kościołów ze Szwecji, Norwegii, Serbii, Hiszpanii i Węgier przedstawili swoje prezentacje dotyczące form pomocy dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem i marginalizacją. Trzy główne grupy rodzin potrzebujących pomocy w tym zakresie to rodziny migrantów, romskie, a także takie, w których występuje bezrobocie lub niepełnosprawność. W ramach prezentacji zostały przedstawione projekty realizowane obecnie przy pomocy środków unijnych, a także projekty zaplanowane na kolejne lata.

Oprócz prezentacji odbyły się dwie wizyty studyjne w Ośrodku dla Uchodźców (Refugee Mission), prowadzonym przez Węgierski Kościół Reformowany, a także w Ośrodku Szkolenia Rodzin Zastępczych przy Węgierskim Kościele Ewangelicko-Luterańskim w Budapeszcie.

Przedstawicielką Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonii Polskiej) na konferencji była Anna Dębicka-Eldin z Zabrza, która brała udział w dyskusjach dotyczących omawianych problemów. Przybliżyła też innym uczestnikom specyfikę problemów występujących w Polsce z perspektywy Kościoła, a także działalności pomocy społecznej jako instytucji, której zadaniem jest pomoc dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Niezwykle istotna była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji w zakresie specyfiki problemów, a także różnych form ich rozwiązywania ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom w zakresie edukacji i zapewniania innych podstawowych potrzeb niezbędnych do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego.