Wybierz język

Ks. Czudek nie żyje

6 marca 2018

Ks. Franciszek Czudek (fot. Archiwum Diakonii Polskiej)

Po ciężkiej chorobie zmarł ks. Franciszek Czudek – emerytowany proboszcz parafii luterańskiej w Mikołajkach i twórca instytucji diakonijnych na Mazurach.

Ks. Franciszek Czudek urodził się w 1942 r. w Pogórzu koło Skoczowa. W młodości pracował w górnictwie węglowym na Górnym Śląsku. W 1983 r. rozpoczął pracę w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie na stanowisku administratora nieruchomości. W 1990 r. ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W lipcu tego samego roku został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i skierowany jako wikariusz do parafii w Mikołajkach. W 1995 wybrano go na proboszcza tej parafii. Pracował w niej aż do przejścia na emeryturę w 2007 r.

Ks. Czudek w parafii w Mikołajkach dał się poznać jako energiczny i skuteczny budowniczy instytucji parafialnych i diakonijnych. Już w 1990 r. rozpoczęto budowę parafialnego Domu Gościnnego, a w czerwcu 1991 r. oddano go do użytku. Rok później przeprowadzony został generalny remont zabytkowego kościoła Św. Trójcy. Z inicjatywy duchownego powstała też nowa siedziba dla Muzeum Reformacji w Mikołajkach.

Dzięki ks. Czudkowi na Mazurach powstały ważne instytucje diakonijne. Wiosną 1994 r. rozpoczęto budowę Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach. Została ona ukończona w listopadzie następnego roku. Placówka ta przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku. Oferuje zarówno opiekę pielęgnacyjno-medyczną, jak i zajęcia terapeutyczne czy kulturalno-oświatowe. W pokojach jedno- i dwuosobowych zamieszkuje ok. 100 pensjonariuszy. Od 2006 r. w budynku „Arki” działa również Środowiskowy Dom Samopomocy, przeznaczony dla 60 osób z chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami. Dwie placówki diakonijne powstały też w Ukcie (niedaleko Mikołajek) – Środowiskowy Dom Samopomocy (2004) i Ewangelicki Dom Opieki „Betezda” (2005). Obie są przeznaczone dla osób z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Za swoją działalność charytatywną i ekumeniczną ks. Czudek otrzymał wiele wyróżnień: nagrodę im. św. Brata Alberta, medal „Przyjaciel Integracji”, nagrodę „Optimus Hominum” (z żoną), nagrodę ministra pracy i polityki społecznej, nagrodę „Amino homini”, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki. W 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ks. Czudka Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym za działalność ekumeniczną oraz zaangażowanie i zasługi w dziedzinie organizacji pomocy społecznej na terenie powiatów mrągowskiego i piskiego.

Ks. Franciszek Czudek zmarł 1 marca po ciężkiej chorobie. Miał 76 lat. Pozostawił żonę Janinę oraz córkę i syna z rodzinami. Pogrzeb odbył się 5 marca w Mikołajkach. W swym liście kondolencyjnym Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz, dyrektor i prezes Diakonii Polskiej, napisali: „Wspominamy Księdza Franciszka Czudka przede wszystkim jako człowieka niezwykle zaangażowanego w dzieło diakonii, od samych jej początków w latach 90. ubiegłego wieku. Tworząc Ewangelicki Dom Opieki »Arka« dla osób schorowanych, samotnych i niejednokrotnie pozbawionych nadziei na jakąkolwiek pomoc sprawił, że wiele osób otrzymało wsparcie i poczucie bezpieczeństwa oraz związaną z nimi opiekę duszpasterską i medyczną”.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku