Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

chcesz przekazać nam 1% podatku?
kliknij tutaj

Międzynarodowe konferencje o wolontariacie

9 listopada 2011

 

fot. Nata Havorkova

W Brukseli odbyły się konferencje Ecumenical Diaconal Year Network oraz Eurodiaconii. Dyskutowano na nich o problemach związanych z wolontariatem oraz wykluczeniem społecznym.

Od 4 do 7 listopada w Europejskim Centrum LaForesta w Brukseli odbyła się doroczna konferencja sieci Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN). Omawiane na niej były m.in. aktualne programy wolontariackie prowadzone przez organizacje partnerskie, współpraca z Programem „Młodzież w Działaniu”, rozwój projektów włączających młodzież defaworyzowaną.

Od 7 listopada, także w Brukseli, uczestnicy konferencji EDYN dołączyli do dwudniowej konferencji Eurodiaconii poświęconej wolontariatowi i wykluczeniu społecznemu. Podczas obrad omówiono doświadczenia w zakresie projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym, a także różnice jakie niosą ze sobą projekty krótko- i długoterminowe oraz projekty angażujące krajowych i międzynarodowych wolontariuszy.

Na obu konferencjach Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce reprezentowała Ewa Wunsz, koordynatorka wolontariatu międzynarodowego.