Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Program wsparcia niepełnosprawnych

17 maja 2017

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ten ma na celu umożliwienie rzeczywistej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. W konferencji otwierającej konsultacje uczestniczyła dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Konferencja odbyła się 17 maja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Caritas Polska, Diakonii Polskiej, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz inne osoby zaangażowane w sprawy związane z problematyką niepełnosprawności.

Program „Za życiem” ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnością. Jego celem jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej tych osób oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Ponadto program przewiduje pomoc dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska. 84 proc. środków przeznaczonych na projekt pochodzi z Funduszy Europejskich.

Podczas konferencji w Warszawie mówiono o niepełnosprawności w kontekście samodzielności, rodziny, wsparcia czy mieszkalnictwa. Zwracano m.in. uwagę na konieczność wypracowania strategii działania, podkreślano, że niepełnosprawność nie jest chorobą, konieczne jest budowanie społeczeństwa otwartego na osoby z niepełnosprawnością i umożliwianie im samodzielnego funkcjonowania.

W Polsce działa kilka ośrodków diakonijnych, które wspierają osoby z niepełnosprawnością (m.in. w Piszu, Ukcie czy Wrocławiu). Ponadto przy wielu parafiach luterańskich działają stacje diakonijne i wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.