Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Śląskie nagrody

6 lipca 2017

Diakonia Diecezji Katowickiej oraz bp Marian Niemiec znaleźli się wśród laureatów tegorocznych Nagród im. Wojciecha Korfantego, przyznawanych przez Związek Górnośląski.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 czerwca w Siemianowicach. Tegorocznymi laureatami zostali: były prezydent Katowic Piotr Uszok, zwierzchnik luterańskiej Diecezji Katowickiej bp Marian Niemiec, prezes Koła Murcki Związku Górnośląskiego Jan Broda, Diakonia Diecezji Katowickiej oraz Teatr Naumiany.

Diakonia Diecezji Katowickiej została uhonorowana za niestrudzoną działalność na rzecz najbardziej potrzebujących, często wykluczonych społecznie. Nagrodę odebrał jej dyrektor ks. Marcin Brzóska. Z kolei bp Marian Niemiec został doceniony za pracę na rzecz przyjaznego funkcjonowania społeczności Kościołów chrześcijańskich na Śląsku.

Na uroczystości obecny był prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. W swych listach gratulacyjnych podkreślił zaangażowanie Diakonii Diecezji Katowickiej i bp. Niemca na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. „W funkcjonujących na terenie diecezji placówkach różnego typu, adresujących swoją działalność do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, każdego dnia dostrzec można świadectwo zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi” – napisał. Dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk, która nie mogła być obecna na uroczystości, również przekazała list gratulacyjny. „Diakonia Diecezji Katowickiej, od momentu powołania w 2003 r., realizuje działania na rzecz bliźnich, szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bez względu na ich pozycję, pochodzenie czy przynależność wyznaniową” – napisała.

Nagrody im. Wojciecha Korfantego przyznawane są przez Związek Górnośląski od 1993 r. Jej laureatami byli m.in.: Krystyna i Andrzej Bochenkowie, Jerzy Buzek, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Kazimierz Kutz, Jan Miodek, Józef i Jan Skrzek, abp Wiktor Skworc, abp Damian Zimoń.