Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer naszego konta bankowego:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Spotkanie Eurodiaconii

26 czerwca 2017

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii w Oslo (fot. aj)

W Oslo odbyło się Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Temat tegorocznego spotkania brzmiał „Niepewność i polaryzacja – wyzwanie dla Diakonii”. Z ramienia Diakonii Polskiej w Zgromadzeniu udział wzięły dyrektor Wanda Falk i Agnieszka Jelinek.

Zgromadzenie odbyło się od 20 do 22 czerwca. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat wzrastającej niepewności i polaryzacji w społeczeństwach europejskich, czego efektem są niepewne nastroje społeczne, coraz częściej pojawiający się problem mowy nienawiści i ekstremizmów. Zaplanowano szereg wykładów i warsztatów, m.in. na temat wolontariatu, migracji i uchodźców, opieki zdrowotnej, samotności i izolacji, handlu ludźmi, znaczenia praw człowieka dla pracy diakonijnej, roli Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki społecznej.

Uczestnicy Zgromadzenia przyjęli wspólną deklarację, w której zwracają uwagę na wzrastającą w Europie niepewność w zakresie zabezpieczeń społecznych, zatrudnienia, spójności społecznej i demokracji. Zapowiadają pracę na rzecz budowania systemów sprawiedliwych zabezpieczeń społecznych oraz pomoc osobom, rodzinom i społecznościom narażonym na niepewność. „Członkowie Eurodiaconii wierzą, że socjalna Europa pilnie musi zostać wzmocniona, rozwijając polityki i działania, które zagwarantują zrównoważony i sprawiedliwy rozwój gospodarczy oraz zabezpieczenia społeczne. Dlatego wzywamy nasze rządy i instytucje europejskie do odrzucenia finansowych, gospodarczych i ideologicznych nacisków prowadzących do pozostawienia dużej części społeczeństwa w sytuacji ryzyka niepewności. Zamiast tego zalecamy promowanie demokracji uczestniczącej i przyjęcie długookresowych polityk umiejscawiających prawa, dobrobyt i ochronę ludzi w centrum wszystkich przyszłych strategii rozwojowych” – czytamy w deklaracji.

Podczas obrad wybrano również dwóch nowych członków zarządu, przyjęto budżet na 2017 r. oraz projekt budżetu na rok przyszły. Wanda Falk zaprosiła przedstawicieli organizacji członkowskich Eurodiaconii na przyszłoroczne Zgromadzenie Ogólne, które odbędzie się we Wrocławiu.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy medycznej i socjalnej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 46 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Polska.

mk

 

Czytaj: Deklaracja przyjęta podczas Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Eurodiaconii w Oslo (pdf)

Zobacz też: Eurodiaconia