Wybierz język

Spotkanie z amerykańskimi luteranami

20 lutego 2018

Wizyta przedstawicieli ELCA we Wrocławiu. Od lewej: ks. Roger Willer, bp Ryszard Bogusz, Daria Stolarska, ks. Marcin Orawski i Mary Streufert (fot. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska)

 

W ramach projektu pilotażowego Światowej Federacji Luterańskiej przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ameryki odwiedzili Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Podczas wizyty zapoznali się z różnymi aspektami działalności polskiego Kościoła, m.in. z inicjatywami diakonijnymi.

W skład amerykańskiej delegacji weszli dr Mary Streufert i ks. dr Roger Willer, którzy pracują w biurze biskupki Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ameryki (ELCA) bp Elisabeth Eaton. Mary Streufert kieruje programem ELCA „Sprawiedliwość dla kobiet” oraz jest koordynatorką biura Kobiety w Kościele i Społeczeństwie Światowej Federacji Luterańskiej. Ks. Roger Willer jest dyrektorem ds. etyki teologicznej i wchodzi w skład zespołu, który przygotowuje oficjalne oświadczenia społeczne ELCA. Aktualnie w amerykańskim Kościele jest przygotowywane oświadczenie społeczne na temat kobiet i sprawiedliwości.

Wizyta w Polsce miała miejsce od 30 stycznia do 6 lutego. Przedstawiciele ELCA zapoznali się z różnorodną działalnością prowadzoną w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W Warszawie spotkali się m.in. z dyrektor generalną Diakonii Polskiej Wandą Falk i Agnieszką Jelinek z biura Diakonii. Wanda Falk zapoznała gości z działalnością edukacyjną Diakonii, prowadzoną na rzecz osób potrzebujących opieki i wsparcia. Omówione zostały konsultacje, programy, szkolenia, projekty, seminaria i konferencje przygotowywane i prowadzone we współpracy z parafiami i diecezjami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz jednostkami samorządu terytorialnego. We Wrocławiu amerykańscy goście spotkali się m.in. z prezesem Diakonii Polskiej bp. Ryszardem Boguszem i odwiedzili dom seniora oraz Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, gdzie mogli zobaczyć szeroką działalnością edukacyjną i diakonijną prowadzoną w tej placówce.

Ponadto przedstawiciele ELCA zapoznali się z działalnością edukacyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W Warszawie spotkali się z kierownictwem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” oraz poznali ofertę edukacyjną dwóch stołecznych parafii luterańskich. W Wiśle Jaworniku brali udział w sesji Instytutu Pastoralnego, podczas której przedstawili wykłady na temat obrazów i języka, jakim mówi się o Bogu, oraz relacji pomiędzy wiarą a nauką. W Cieszynie odwiedzili szkoły Towarzystwa Ewangelickiego. We Wrocławiu, oprócz wspomnianych placówek diakonijnych, odwiedzili też parafię luterańską i Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną. W Krakowie zapoznali się z pracą parafialną i ofertą edukacyjną. Wśród tematów podejmowanych podczas pobytu w Polsce znalazły się także kwestie uchodźców i migrantów, ordynacji kobiet na księży oraz procesów decyzyjnych w Kościołach.

Wizyta odbyła się w ramach projektu pilotażowego Światowej Federacji Luterańskiej, który ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Kościołami członkowskimi Federacji. Międzyregionalny program zakłada, że dwa wybrane Kościoły wskażą tematy do dyskusji, a ich przedstawiciele odbędą podróż studyjną, podczas której poznają działalność Kościoła w wybranym zakresie tematycznym. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce jako tematy do dyskusji wybrały edukację i społeczną sprawiedliwość płci.

źródło: luteranie.pl/własne