Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Światowy Dzień Uchodźcy 2018

21 czerwca 2018

(fot. Antriksh Kumar / pixabay)

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy Diakonia Polska, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Światowa Federacja Luterańska przypominają o trudnej sytuacji milionów ludzi zmuszonych do ucieczki ze swoich domów i proszą o ich wspieranie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, iż na świecie co kilka sekund ktoś zmuszony jest zostawić dorobek całego życia i opuścić swoje miejsce zamieszkania. Z ponad 68 mln osób, których z różnych powodów takie sytuacje bezpośrednio dotknęły, ponad 25 mln to uchodźcy, którzy zdecydowali się uciekać ze względu na konflikt zbrojny, prześladowania czy terroryzm. Ponad połowa z nich to osoby poniżej 18. roku życia. Większość uchodźców pochodzi z trzech krajów – Syrii, Afganistanu i Sudanu Południowego, choć problem uchodźczy dotyczy wielu regionów Afryki, państw Ameryki Południowej czy Bliskiego Wschodu. Trafiają do obcych im krajów, pozbawieni środków do życia, dachu nad głową i perspektyw na rozwiązanie trudnej sytuacji.

Jednym z największych partnerów Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców jest Światowa Federacja Luterańska. Wydział Służby dla Świata wspiera ponad 3 mln uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych w 27 krajach na świecie. W wydanym oświadczeniu sekretarz generalny ks. Martin Junge przypomina, że decyzja o zostawieniu za sobą całego swojego dotychczasowego życia nie jest kwestią woli, ale konieczności i bezpośredniego zagrożenia życia. Dyrektor wydziału Maria Immonen podkreśla z kolei, że wszyscy uchodźcy mają ogromny potencjał, który chcą wykorzystać do budowania nowego etapu swojego życia – w nowym kraju i wśród nowych osób. Jak zaznacza, kluczowe znaczenie dla wypracowania trwałych rozwiązań pomocowych mają nadzieja i dobre międzyludzkie relacje.

Te wszystkie okoliczności sprawiają, że okazanie solidarności z uchodźcami jest dziś szczególnie istotne. W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Uchodźcy, obchodzony na całym świecie 20 czerwca. Ma uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby, które musiały uciekać ze swoich krajów. 20 czerwca to dzień, w którym wszyscy, bez względu na pochodzenie i pozycję społeczną, mają szansę poznać sytuację uchodźców i podjąć temat możliwej pomocy. W tym celu na całym świecie organizowane są różnorodne kampanie i inicjatywy społeczne.

Wspólne oświadczenie wydali także Konsystorz i Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W opublikowanym tekście podkreślane są złożoność problematyki, poczucie odpowiedzialności i miłości do człowieka oraz zachęta do pamięci, modlitwy, aktywnej współpracy i materialnej pomocy oraz zawarte jest zaproszenie do włączenia się w różne inicjatywy i kampanie pomocowe. Pełen tekst oświadczenia dostępny jest tutaj.

Także Diakonia Polska, odwołując się do swojego motta „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40) podkreśla, że pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie to zadanie każdego chrześcijanina. Jesteśmy współodpowiedzialni także za szukających pomocy i schronienia uchodźców. Pomoc socjalna i psychologiczna oraz wsparcie międzykulturowe to tylko niektóre z aspektów programów pomocowych. Diakonia cały czas gromadzi środki, rozeznawane są kolejne możliwości pomocy. Częścią działań adresowanych do osób poszkodowanych w wyniku trwającego na wschodzie Ukrainy konfliktu zbrojnego, w tym uchodźców wewnętrznych i przymusowych przesiedleńców, były dwa wakacyjne obozy w Sorkwitach dla dzieci z okolic Doniecka, których organizatorem była Diakonia Polska. Serdecznie zachęcamy do otwartości serc, wspólnego trwania w modlitwie oraz konkretnego, choćby najmniejszego wsparcia finansowego, aby pomóc uchodźcom przetrwać trudny czas i dać nadzieję na lepsze jutro:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Uchodźcy”

 

Zobacz też: