Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

chcesz przekazać nam 1% podatku?
kliknij tutaj

Wystawa o państwie socjalnym w Niemczech

25 kwietnia 2017

Dyskusja panelowa towarzysząca otwarciu wystawy (fot. mk)

W Warszawie otwarto wystawę „Z myślą o przyszłości. Ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego”. Uroczystości towarzyszyła dyskusja panelowa na temat polskich i niemieckich problemów polityki społecznej.

Otwarcie wystawy miało miejsce 24 kwietnia w gmachu starej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W dyskusji panelowej udział wzięli: ze strony polskiej Marcin Zieleniecki (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i Gertruda Uścińska (prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), zaś ze strony niemieckiej Yasmin Fahimi (sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych), Gundula Roßbach (prezes Deutsche Rentenversicherung Bund) i Gesine Schwan (była rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Debatę moderował warszawski korespondent „Die Welt” Gerhard Gnauck.

Paneliści rozmawiali m.in. o systemie ubezpieczeń emerytalnych. Yasmin Fahimi zauważyła, że w kontekście europejskim ważne jest, by integrować się też w zakresie polityki społecznej. Gesine Schwan podkreślała, że we współczesnej gospodarce nie można myśleć narodowo, ale globalnie.

Prezentowana w holu gmachu starej Biblioteki Uniwersyteckiej wystawa ukazuje, jak kształtowało się myślenie o zabezpieczeniach społecznych w Niemczech. Pierwsza plansza dotyczy czasów średniowiecza, następne prowadzą przez kolejne lata. Dużo miejsca poświęcono wydarzeniom XIX w. – gwałtownej industrializacji, sytuacji robotników, rozwojowi związków zawodowych, polityce kanclerza Rzeszy Ottona von Bismarcka i pierwszym ubezpieczeniom społecznym. Kolejne plansze ukazują trudny okres po pierwszej wojnie światowej, czasy nazizmu z jego polityką zglajchszaltowania, a także sytuację powojenną z różnymi systemami ubezpieczeń społecznych w NRD i RFN. Wystawę kończy tematyka współczesnej polityki społecznej w Niemczech.

Wystawa została przygotowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Można ją oglądać w gmachu starej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie od 25 kwietnia do 17 maja.