Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zgromadzenie Eurodiaconii w Edynburgu

22 marca 2019

zgromadzenie eurodiaconii

(fot. Eurodiaconia)

 

Pod hasłem „Mówić prawdę – zmieniać życie” odbyło się Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pomocowych z różnych krajów Europy podejmowali zagadnienia z zakresu polityki społecznej, pracy charytatywnej i współpracy międzynarodowej w kontekście rosnącej liczby fałszywych wiadomości (tzw. „fake newsów”). W Zgromadzeniu udział wzięły również przedstawicielki Diakonii Polskiej.

Zgromadzenie miało miejsce od 13 do 15 marca w Edynburgu w Szkocji. Wzięli w nim udział delegaci 49 organizacji członkowskich Eurodiaconii z 32 krajów. Z ramienia Diakonii Polskiej uczestniczyły dyrektor Wanda Falk i Iwona Baraniec.

Organizacją goszczącą był Kościół Szkocji. – To ważne, że w czasach niepewności, tam gdzie istnieje możliwość podziału, ci, którzy działają dla Chrystusa inspirowani sprawiedliwością społeczną, są razem – mówił podczas nabożeństwa inaugurującego Zgromadzenie ks. Richard Frazer z Kościoła Szkocji.

Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał „Mówić prawdę – zmieniać życie”. Odwoływał się do obecności i roli organizacji pomocowych w świecie pełnym fałszywych wiadomości i zmiennych narracji. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że w dzisiejszych czasach szczególnie istotne pozostaje zapewnienie, że diakonijne organizacje przekazują szczere świadectwo swojej chrześcijańskiej wiary oraz nie pozostają obojętni na rzeczywistość tych, którym służą.

Pierwszego dnia odbyło się szereg dyskusji panelowych, warsztatów i rozmów na temat tego, jak Kościoły i organizacje diakonijne angażują się na rzecz sprawiedliwości społecznej, szczególnie w kontekście rosnącej liczby fałszywych wiadomości (tzw. „fake newsów”). Podejmowano takie tematy, jak dostęp do informacji, forma i retoryka przekazu medialnego, postawa chrześcijan w kontekście negocjacji dotyczących brexitu (wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) czy wiarygodność przekazu Kościołów i organizacji pozarządowych.

Uczestników Zgromadzenia w szkockim parlamencie przyjął członek parlamentu Alasdair Allan. W swoim pozdrowieniu podkreślał znaczenie troski o dobro drugiego człowieka, także w kontekście migracji zarobkowej, kultury gościnności i otwarcia się na drugiego człowieka. Z kolei sekretarz generalna Eurodiaconii Heather Roy wyraziła w swoim pozdrowieniu opinię, że już sam fakt zorganizowania tak ważnej konferencji międzynarodowej w Wielkiej Brytanii pokazuje, że pomimo odczuwalnych w kraju napięć politycznych współpraca europejska na płaszczyźnie diakonijnej będzie kontynuowana.

Główną referentką Zgromadzenia była prof. Anne Birgitta Pessi z Uniwersytetu w Helsinkach. Wygłosiła referat na temat siły współczucia i jego relacji z prawdą. Odniosła się do dwóch kwestii istotnych w kontekście diakonijnej służby i diakonijnego świadectwa – współczucia i dzielenia wspólnej pasji (ang. compassion and co-passion). Nawiązując do trzech perspektyw – jednostki, grupy i całego społeczeństwa – mówiła o roli emocji w codziennym życiu i pracy, sposobach komunikowania się, dzielenia się radościami i troskami.

Drugi dzień Zgromadzenia był czasem wizyt studyjnych – uczestnicy konferencji odwiedzili instytucje pomocowe w Glasgow, realizujące swoje zadania na rzecz różnych grup potrzebujących, m.in. ośrodek dla dzieci poniżej 8. roku życia, z szerokim wyborem warsztatów i zajęć zarówno dla dzieci, jak i rodziców; placówkę dla osób z niepełnosprawnościami, adresującą działalność zarówno w systemie pobytów krótkoterminowych, jak i całodobowej pomocy; specjalistyczny dom dla ponad 30 osób starszych, cierpiących na demencję; ośrodek oferujący wsparcie osobom wychodzącym z uzależnień czy projekt samopomocy dla kobiet zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem. Spotkania z pracownikami, wolontariuszami i podopiecznymi były okazją do bliższego poznania wybranej placówki, a także do wysłuchania świadectwa tych, którzy w trudnej sytuacji życiowej otrzymali pomoc tych placówek.

Trzeci i ostatni dzień obrad był przede wszystkim poświęcony sprawom organizacyjnym Eurodiaconii. Podczas sesji roboczej zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe, a także omówiono plany działania organizacji w najbliższych latach.

Ostatniego dnia obrad Zgromadzenie przyjęło również tekst deklaracji. Wskazano w niej na niebezpieczeństwo natłoku informacyjnego, zalewu tzw. „fake newsów” i tworzenia baniek informacyjnych we współczesnym świecie. W tym kontekście przekazywanie rzetelnych informacji jest odpowiedzialnością również organizacji pomocowych. „[W]ierzymy w znaczenie mówienia prawdy i dokładamy wszelkich starań, aby być prawdomównymi we wszystkim, co robimy. Jako organizacje diakonijne i świadczące usługi społeczne jesteśmy zobowiązani do uczciwości wobec odbiorców naszych działań i do bycia wiarygodnymi partnerami w ich trudnych życiowych sytuacjach. Poprzez naszą pracę socjalną i opiekuńczą przekazujemy na co dzień prawdę o ludzkiej godności i miłości” – napisali w deklaracji uczestnicy Zgromadzenia w Edynburgu.

Zgromadzenie Eurodiaconii daje możliwość wymiany doświadczeń organizacji członkowskich. Mamy szansę zobaczenia lokalnych aktywności diakonijnych. Natomiast prowadzone debaty są inspiracją do angażowania się w pomoc osobom potrzebującym i mierzenia się z wyzwaniami stojącymi dziś w Unii Europejskiej. Motto Zgromadzenia w Edynburgu podkreślało konieczność rzetelnego mówienia o otaczającej nas rzeczywistości, w tym o osobach potrzebującym naszej pomocy. W pracy diakonijnej trzeba odważnie występować w imieniu tych, którzy potrzebują pomocy, a często nie mogą mówić w swoim imieniu. To jest odpowiedzialność nie tylko organizacji, ale każdego z nas – mówi dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy socjalnej i medycznej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 49 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Polska.

 

Zobacz też: