Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Projekt wyrównywania szans edukacyjnych

3 lipca 2017

Diakonia Polska rozpoczęła projekt „Okna”, którego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin słabych socjalnie poprzez sfinansowanie im niezbędnych dla każdego ucznia materiałów szkolnych.

Diakonia Polska od wielu już lat tworzy i wpiera projekty pomocy dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wśród najmłodszych adresatów takich działań są również osoby, które z niezależnych powodów nie mogą całkowicie rozwinąć swoich zdolności.

W ramach projektu „Okna” sfinansowany zostanie zakup niezbędnych dla każdego ucznia materiałów, zarówno wyposażenia tornistra, jak i podręczników, odzieży szkolnej czy biletów okresowych, umożliwiających dojazd do szkoły. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, bez względu na przynależność wyznaniową odbiorców.

W wyniku rozeznania dokonanego przez dyrektorów Diakonii diecezjalnych do projektu zgłoszonych zostało 200 rodzin potrzebujących wsparcia. Na realizację całości działań projektowych potrzebna jest kwota 50 000,00 PLN. Dlatego Diakonia Polska zwraca się z prośbą o włączenie się w tę szczególną inicjatywę i składanie ofiar na ten cel.

 

Wpłaty można przekazywać na konto Diakonii Polskiej:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 (PLN)
w tytule przelewu proszę wpisać: „Projekt Okna”

 

Czytaj więcej o projekcie