Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

chcesz przekazać nam 1% podatku?
kliknij tutaj

Struktur

Die Struktur der Polnischen Diakonie:

  • Präses der Diakonie und Diakonischer Rat
  • Generaldirektor und Büro der Polnischen Diakonie
  • Diakonie der Diözesen: Teschen, Kattowitz, Masuren, Pommern-Großpolen, Warschau, Breslau
  • Gemeindediakonie
  • Synodale Kommission für die Diakonie

 

bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

(Foto mk)

 

Präses der Polnischen Diakonie
Bf. Ryszard Bogusz

 

 

Wanda Falk (fot. zasoby Diakonii Polskiej)

(Foto Diakonie Polen)

 

Generaldirektorin der Polnischen Diakonie
Wanda Falk