Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

nr 3–4/(17–18) 2004

„Diakonia. Kwartalnik poświęcony ewangelicznej służbie bliźniemu”, nr 3–4/(17–18) 2004 pobierz plik