Wybierz język

Wpieraj nasze projekty

Nr konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Kim jesteśmy

co oznacza słowo diakonia?

W Starym Testamencie słowo diakonia nie występuje, judaizm jednak zna określenia „służba” i „miłość”. Występują one w apelach proroków, przykazaniu miłości bliźniego, prawodawstwie roku jubileuszowego. Prawo żydowskie nakazywało, by w święto Purim każdy wierzący poszukał biedniejszego od siebie i ofiarował mu jakiś dar (Est 9,22). W Nowym Testamencie rzeczownik „diakonia” oznacza służbę miłosierdzia, do której zobowiązany był każdy chrześcijanin, w myśl słów z Ewangelii Mateusza: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

logo diakonii

Zostało zaprojektowane w 1925 r. przez prof. Richarda Boelanda jako znak misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją Eurodiaconii krzyż z koroną może być używany jako logo przez Diakonie Kościołów protestanckich w Europie.

Krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Korona oznacza Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią. Wraz z Chrystusem bierzemy udział w zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także zapowiedź otrzymania „korony żywota” (Ap 2,10).

Diakonia Polska

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (Diakonia Polska)  jest organizacją pozarządową o charakterze charytatywnym. Osobowość prawną uzyskała 10 lutego 1999 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 178). Organizacja działa na terenie całego kraju.

Od 2003 r. Diakonia Polska jest członkiem Eurodiaconii.

Od lipca 2006 r. Diakonia Polska jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000260697).

Statut Diakonii Polskiej