Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra we Wrocławiu

ecdie-logo

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. (071) 798 26 00
fax. (071) 798 26 01
e-mail: cekiron@diakonia.pl,
strona internetowa: http://www.diakonia.pl

Centrum powołane zostało 4 maja 1999 r. przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w celu kształcenia, rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. W Centrum kształcą się osoby z niepełnosprawnością ruchową, chorobami przewlekłymi oraz zdrowe. Uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologicznej, logopedycznej, zajęć rehabilitacyjnych, pomocy w nauce. Są przygotowywani do samodzielnego i aktywnego życia.W ramach Centrum działają następujące publiczne szkoły specjalne i integracyjne:

  • Gimnazjum Integracyjne
  • Liceum Ogólnokształcące (specjalne)
  • Technikum Ekonomiczne (specjalne)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (specjalna) w zawodach: krawiec, introligator
  • 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (specjalne)
  • Szkoła Przysposabiająca dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny z internatem
  • Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Tęcza”
  • Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Opoka”
  • Ponadto działa też Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa, w której nauka jest odpłatna.
* * *

Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin”
przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 25/27

Adres do korespondencji:
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. (071) 798 26 00, fax (071) 798 26 01
e-mail: cekiron@diakonia.pl

Dom świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku. Posiada 104 miejsca w pokojach jednoosobowych usytuowanych w jedno– lub dwupokojowych modułach mieszkalnych z balkonem, przedpokojem i łazienką.

Placówka świadczy usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Dom umożliwia udział w nabożeństwach oraz kontakt z duchownym, w zależności od wyznania danego mieszkańca. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy).

Zobacz też: