Wybierz język

Wpieraj nasze projekty

Nr konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Poradnictwo Rodzinne – Punkt Konsultacyjny Przeciw przemocy

Zagadnienie przemocy rodzinnej znajduje coraz szerszy oddźwięk społeczny. Jako członkowie polskiego społeczeństwa, także polscy luteranie bywają zarówno świadkami przemocy, jak też jej ofiarami i sprawcami. Diakonia Polska włącza się w działania zmierzające do zmniejszenia skali tego problemu w Polsce. Program „Przeciw przemocy” zainicjowany przez Synodalną Komisję ds. Kobiet i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP realizowany jest przez Diakonię od jesieni 2005 r.

Na przestrzeni lat 2006–2013 w ramach Programu „Przeciw przemocy” prowadzone były działania edukacyjne i pomocowe:

  • dyżury specjalistów w ramach Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc ofiarom i świadkom różnych form przemocy,
  • grupy edukacyjne dla pracowników i współpracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i innych kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
  • dystrybucja materiałów edukacyjnych.

 

Od roku 2014 oferujemy pomoc w formie kontaktu mailowego – porad udziela psycholog Beata Wolfram-Krukowska.

e-mail: konsultacje@diakonia.org.pl

 

Informacje w mass mediach

Materiały do pobrania

Archiwum aktualności