Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

numer konta bankowego:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariat europejski

Ucz się działając…

Erasmus+Międzynarodowy Wolontariat Diakonijny jako forma edukacji nieformalnej

 

EDYNProjekty Międzynarodowego Wolontariatu Diakonijnego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Erasmus+ – European Voluntary Service”

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP od 1999 r. koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego (od 2000 r. także w ramach unijnego programu EVS – Wolontariat Europejski).

Obecnie Diakonia koordynuje projekty EVS (Erasmus+) pt. „Learning by doing – Diaconal Year in Poland 2018/2019”. W ramach tego projektu od października 2017 do czerwca 2018 wolontariusze pomagają w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Przedszkolu nr 1 „Kosmatek” w Koninie, Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

Wolontariusze zagraniczni 2018/19. Od lewej stoją: Ana, Moritz, Klara, Theresa, Danae, Ewa Wunsz (koordynatorka ds. wolontariatu), Valeriia, Sophia i Mika (fot. mk)

Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Każdy ma prawo być wolontariuszem, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, zaangażowania się w sprawy społeczne.

Wolontariusz to człowiek, który bezinteresownie pomaga innym. Dzięki temu czuje, że żyje pełniej i piękniej. Staje się bardziej odpowiedzialny, wrażliwy i zdobywa doświadczenie, którego nie da mu żadna szkoła.

Czym jest Wolontariat Europejski?

Wolontariat Europejski to część Programu Erasmus+. Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit w Polsce.

Wolontariat to szansa dla pełnoletnich młodych Polaków na wyjazd za granicę oraz na zdobycie nieocenionych doświadczeń w trakcie realizacji projektu. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.erasmusplus.org.pl.

Jeśli:

 • chcesz pracować i uczyć się w innym kraju i innej kulturze
 • masz 18–30 lat (w ramach EVS 17–30)
 • chcesz rozwijać swoje umiejętności
 • chcesz zyskać lepszy wgląd w problemy społeczne
 • chcesz uczyć się o sobie…

…Międzynarodowy Wolontariat Diakonijny jest dla Ciebie!

Wolontariusz ma zapewnione:

 • Opiekę i wsparcie
 • Szkolenia przed i w trakcie trwania projektu
 • Pokrycie kosztów podróży (w ramach EVS)
 • Wyżywienie i zakwaterowanie
 • Kieszonkowe
 • Ubezpieczenie (w ramach EVS)
 • Wsparcie językowe
 • Certyfikat po zakończeniu projektu

Dokąd możesz pojechać:

Koncentrujemy się na realizacji projektów w krajach Unii Europejskiej, ale możliwy jest także udział w projektach realizowanych poza UE, zgodnie z możliwościami, jakie daje program Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Zobacz: wykaz projektów wolontariackich EVS

Co zyskujesz:

Wolontariat Międzynarodowy to:

 • Lepsze poznanie siebie i innych
 • Wyzwanie
 • Nowe kontakty i przyjaźnie
 • Pomoc ludziom w potrzebie

Co możesz robić w ramach projektu wolontariatu:

 • Wspierać osoby starsze i tych, którzy wsparcia potrzebują
 • Pracować z dziećmi i młodzieżą
 • Pomagać niepełnosprawnym
 • Być częścią projektów o tematyce ekologicznej, kulturalnej, socjalnej itp.
 • Tworzyć i realizować własne projekty

Aplikację wraz z listem motywacyjnym w j. angielskim należy nadesłać na adres: wolontariat@diakonia.org.pl

Kontakt

Ewa Wunsz
Koordynatorka ds. wolontariatu
Diakonii KEA w RP
e-mail: wolontariat@diakonia.org.pl
www.diakonia.org.pl

Od 2000 r. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest organizacją wysyłającą i koordynującą projekty Wolontariatu Europejskiego, a od 1998 r. jest także organizacją partnerską międzynarodowej sieci organizacji koordynujących wolontariat międzynarodowy EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network). Więcej informacji o sieci znajdziesz na stronie: www.edyn.org

Wolontariat jest coraz wyżej cenioną formą aktywności prospołecznej – wolontariuszy docenia się nie tylko w lokalnej skali organizacji czy społeczności, dla której pracują, ale także w skali międzynarodowej, obchodząc corocznie Dzień Wolontariusza przypadający na 5 grudnia – to dzień ustanowiony przez UNESCO w 1981 r.

Więcej informacji

Aktualności związane z wolontariatem

 

Poniżej zdjęcia grup wolontariuszy zagranicznych koordynowanych przez Diakonię Polską (fot. Diakonia, vg, Agnieszka Jelinek, Michał Karski)

Zdjęcia