Wybierz język

Co zapewniamy

Organizacja Wysyłająca – Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – zapewnia:

  • pomoc merytoryczną i wsparcie w procesie poszukiwania projektu
  • pomoc we właściwym przygotowaniu się do odbycia wolontariatu europejskiego
  • kontakt i wsparcie w trakcie trwania projektu
  • pomoc w zakończeniu i podsumowaniu przebiegu wolontariatu

 

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku