Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia Polska niesie pomoc ofiarom wojny

15 marca 2022

Diakonia Polska niesie pomoc ofiarom wojny

Pomoc rzeczowa Diakonii Polskiej dla uchodźców z Ukrainy – transport do centrum pomocy humanitarnej w Nadarzynie (fot. mk)

 

W obliczu agresji zbrojnej reżimu rosyjskiego na Ukrainę Diakonia Polska niesie pomoc ofiarom wojny. Wspiera uchodźców, organizuje pomoc potrzebującym w Ukrainie, prowadzi pomoc doraźną i przygotowuje długofalowe wsparcie dla osób poszkodowanych tym konfliktem. Współpracuje w tym zakresie z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Diakonia Polska od samego momentu wybuchu wojny w Ukrainie stara się reagować na kryzysową sytuację i rozeznawać kolejne obszary możliwych działań. 24 lutego biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Diakonii Polskiej wystosowali wspólnie apel do wiernych Kościoła o składanie ofiar na rzecz pomocy uchodźcom.

Do programów wsparcia włączyli się także partnerzy międzynarodowi – zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni. Do tej pory zorganizowane zostały transporty darów rzeczowych zarówno do Ukrainy, jak i do centrów recepcyjnych w Polsce. Diakonia Polska współpracowała także przy koordynacji przejazdu uchodźców z Polski na terytorium Niemiec – do dyspozycji było pięć autokarów, które przejechały przez kilka większych polskich miast.

Na bieżąco realizowane są także projekty wsparcia ewangelickich parafii, które przyjęły uchodźców i potrzebują finansowej pomocy w przystosowaniu pomieszczeń dla nich, organizacji pierwszych dni ich pobytu w Polsce, a także w zaplanowaniu bardziej długofalowych działań integracyjnych.

Dzięki wsparciu Diakonie Katastrophenhilfe i niemieckich Diakonii landowych możliwe będzie także udzielenie wsparcia w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy. W chwili obecnej opracowywane są szczegóły takich projektów jak: pomoc finansowa i rzeczowa dla uchodźców, programy wsparcia psychologicznego, nauka języka polskiego, pomoc prawna, warsztaty integracyjne i edukacyjne w parafiach i instytucjach diakonijnych w całej Polsce.

– Cieszymy się z ogromnego odzewu i wielu spontanicznych deklaracji wsparcia napływających z całej Europy i spoza niej. Dzięki takim inicjatywom możemy organizować np. kolejne transporty darów rzeczowych, odpowiadając na konkretne zapotrzebowanie, które pojawia się w danym miejscu w danym momencie. Na bieżąco staramy się także odpowiadać na prośby naszych partnerów diakonijnych z krajów wyszehradzkich czy republik bałtyckich, które organizują przejazd uchodźców do swoich parafii właśnie przez terytorium Polski i potrzebują pomocy w koordynacji noclegów w czasie tranzytu do miejsca docelowego – mówi Wanda Falk, dyrektor Diakonii Polskiej.

Jeśli będzie to możliwe, Diakonia Polska planuje także kontynuować bezpośrednie wsparcie dla ludności, która pozostała w Ukrainie – partnerem i osobą kontaktową pozostaje tutaj bp Pavlo Shvarts, zwierzchnik Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy.

 

Wsparcie finansowe na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie można przekazać tutaj:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Ukraina”

 

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay tutaj

 

Czytaj też: