Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Jubileusz 30-lecia Diakonii Czeskobraterskiej

4 lipca 2019

jubileusz 30 lecia Diakonii Czeskobraterskiej

Diakonia Polska została zaproszona do udziału w obchodach 30. rocznicy działalności Diakonii Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego (Diakonia ECCB, ang. Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren). Dla całej społeczności diakonijnej, w tym przedstawicieli krajów wyszehradzkich, towarzyszenie gospodarzom w świętowaniu okrągłego jubileuszu tak istotnej z perspektywy całego dla Kościoła misji – pomocy potrzebującym – było niezwykle inspirujące.

Przyjeżdżając do Pragi od razu można było poczuć atmosferę niesamowitej, płynącej z otwartego serca życzliwości, która ma niewątpliwie przełożenie na codzienne funkcjonowanie całej instytucji. Spójna wizja przyszłości, budowana na bazie doświadczeń zdobytych do tej pory i zgodna z misją diakonii w ogóle, jest drogowskazem do kolejnych działań i podejmowania nowych wyzwań. Diakonia ECCB postawiła na profesjonalizację usług. Każda osoba pracująca na jej rzecz musi być odpowiednio wykształcona, doświadczona oraz wykazywać się pełnym zaangażowaniem. Diakonia ECCB była jedną z pierwszych instytucji w Republice Czeskiej, która skierowała swoje systematyczne działania do osób cierpiących na chorobę Allzheimera i osób autystycznych oraz rozwinęła system wsparcia dla ich bliskich. Czeska instytucja jest jedną z wiodących marek zapewniających usługi socjalne w kraju oraz liderem w edukacji specjalnej. Cztery podstawowe wartości na których oparta jest misja Diakonii ECCB to: miłosierdzie, sprawność w działaniu, wspólnota i nadzieja. Swoją misję realizuje poprzez zapewnienie 180 zróżnicowanych usług w 153 lokalizacjach w 63 miastach w Czechach, obejmując każdego roku opieką ponad 30 tysięcy osób, zatrudniając przy tym 2 tysiące pracowników. Podopieczni zawsze mogą liczyć na wsparcie bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd czy orientację seksualną. Przekonują nas, że niesienie pomocy potrzebującym ma również wymiar duchowy, który niekiedy ciężko jest opisać słowami, a wspomniane wartości budują własną tożsamość opartą głęboko w tradycji chrześcijańskiej.

Uroczystości jubileuszowe przypadły na dni 19-20 czerwca 2019 roku. Pierwszy dzień, zaplanowany w formie międzynarodowej konferencji, stał się dobrą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wartości i ich roli w zarządzaniu instytucjami diakonijnymi. Przedstawiciele wielu organizacji z takich krajów jak Niemcy, Węgry, Litwa, Polska czy Słowacja oraz delegaci Eurodiaconii mieli możliwość zaprezentowania praktycznych aspektów swojej pracy, wskazując na te kluczowe wartości, które pozwalają budować pozytywne relacje międzyludzkie. W imieniu Diakonii Polskiej impulsem w dyskusji podzielił się Krzysztof Lis, Pełnomocnik Zarządu ds. pomocy społecznej Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra. W drugim dniu miało miejsce uroczyste spotkanie w kościele, po którym odbył się jubileuszowy koncert.

Z perspektywy pracy diakonijnej istotne jest dostrzeżenie, że wszyscy związani z poszczególnymi aktywnościami podążają w jednym kierunku. Tym kierunkiem jest niesienie miłosierdzia Bożego wszędzie tam, gdzie znajdują się osoby potrzebujące pomocy i wsparcia. Dlatego właśnie naśladując Chrystusa, który w swojej Ewangelii zawarł największe z przykazań – przykazanie miłości – nie można zapomnieć, że dla Boga ważny jest każdy pojedynczy człowiek, bez wyjątku. Działając aktywnie na rzecz bliźniego każdy chrześcijanin wydaje owoce swojej wiary, owoce Bożej miłości.

Na podstawie relacji Krzysztofa Lisa, relacja fotograficzna dzięki uprzejmości Diakonii Czeskobraterskiej, fot. František Plzák i Petr Hladík

Zdjęcia