Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wielkanoc / Easter / Ostern 2021

14 kwietnia 2022

English below / Deutsch unten

 

Niech zmartwychwstały Chrystus wzmacnia nas we wszystkich codziennych działaniach, przynosi dobro i pokój i uczyni wzajemną miłość naszym wspólnym świadectwem. Błogosławionego czasu Wielkanocy!

Życzenia Wielkanocne z Diakonii Polskiej tutaj: PL Wielkanoc 2022

 

May the risen Christ strengthen us in all our daily activities, bring goodness and peace and make mutual love our common witness. Have a blessed Easter!

Easter greetings from Diaconia Poland to be find here: Easter 2022

 

Möge der auferstandene Christus uns in all unserem täglichen Tun stärken, Güte und Frieden bringen und die gegenseitige Liebe zu unserem gemeinsamen Zeugnis machen.Gesegnete Ostern!

Unsere Osterwünsche finden Sie hier: Ostern 2022