Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w diecezji cieszyńskiej

2 grudnia 2019

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W pierwszą niedzielę adwentu, 1 grudnia, w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste nabożeństwo. Zainaugurowało ono w diecezji cieszyńskiej jubileuszową 20. edycję ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Nabożeństwo rozpoczęło się od zapalenia przez dzieci z Chóru Hosanna trzech świec z logotypami Caritas, Diakonii i Eleosu. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W ramach akcji rozprowadzane są świece wigilijne, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej.

Inauguracja diecezjalna

W nabożeństwie w Cieszynie uczestniczyła dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk. W słowie pozdrowienia skierowanym do zgromadzonych w kościele parafian i zaproszonych gości nawiązała do idei akcji. – Dzieło miłosierdzia łączy cztery Kościoły, a działaniom tym towarzyszą wiara, nadzieja i miłość. Wiara wyzwala dobro i gotowość pomocy bliźniemu w potrzebie, uczy nas człowieczeństwa i popycha do dalszego działania. Nadzieja zaś pokazuje, jak od tysięcy świec, które każdego roku płoną w polskich domach, rozlewa się blask. Rozświetla on wiele ludzkich losów – powiedziała.

Głos zabrał również ks. Ignacy Czader, wieloletni wicedyrektor Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. W swoim wystąpieniu podkreślał wartość współpracy ekumenicznej w zakresie działań na rzecz potrzebujących dzieci.

Kazanie wygłosił ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii diecezji cieszyńskiej. W trakcie nabożeństwa wystąpił dziecięcy Chór Hosanna. Błogosławieństwa na zakończenie udzielił bp senior Jan Szarek, prezes Diakonii Polskiej w latach 2000–2005. W nabożeństwie udział wzięli również były i obecny proboszcz cieszyńskiej parafii: ks. Janusz Sikora i ks. Marcin Brzóska.

Nabożeństwo miało charakter rodzinny, a motywem przewodnim było światło wigilijnej świecy. Jej płomień to nie tylko symbol na wigilijnym stole, ale płomień miłosierdzia, doświadczenie obecności drugiej osoby i budowanie relacji z innymi. To świadectwo wiary, która jest czynna w miłości. Świadectwo dające nadzieję na lepsze jutro.

Inauguracja ogólnopolska

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2019 zainaugurowane zostało 26 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele wszystkich czterech organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki (Caritas Polska), Wanda Falk (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Marzena Matejka (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) i ks. Doroteusz Sawicki (Eleos Kościoła Prawosławnego). Pisaliśmy o tym tutaj.

11 tys. świec

Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 11 tys. świec. Pozyskane środki przeznaczy na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, a także na zorganizowane formy letniego wypoczynku. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 

Fotorelacja z inauguracji w Cieszynie (fot. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie/fb)

 

Zdjęcia