Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc pieniężna dla ponad 2,6 tys. rodzin uchodźców z Ukrainy

24 maja 2023

Karty płatnicze, za pomocą których przekazana będzie pomoc pieniężna dla uchodźców z Ukrainy (fot. mk)

 

W ramach programu pomocy pieniężnej, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe, wsparcie otrzyma ponad 2,6 tys. rodzin uchodźców z Ukrainy, to jest ponad 7,5 tys. osób. Celem programu jest pomoc najbardziej potrzebującym osobom. Dlatego przyjęte zostały zasady, które pozwoliły spośród wszystkich wnioskujących wybrać te rodziny, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Tłumaczymy krok po kroku, jak to zrobiliśmy.

Program pomocy pieniężnej zakłada trzymiesięczne wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Wysokość tego wsparcia zależy od wielkości rodziny. Pomoc ta jest przeznaczona na najpilniejsze potrzeby, uchodźcy sami decydują, jak wykorzystają te środki.

O pomoc w ramach programu mogły się ubiegać te rodziny (gospodarstwa domowe) uchodźców z Ukrainy, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r., są zarejestrowane i mieszkają w Polsce, nigdy nie korzystały z podobnego programu pomocy pieniężnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej bez dostępu do stałych dochodów wystarczających na pokrycie minimalnych wydatków.

Uchodźcy wnioskujący o tę pomoc najpierw wypełniali krótką ankietę na platformie sontse.org, by zapisać się po odbiór kodu referencyjnego. Następnie odwiedzali jeden z punktów w 15 miastach Polski, gdzie weryfikowano ich tożsamość i przekazywano kod referencyjny. Punkty te mieściły się głównie w parafiach ewangelickich, a także w organizacjach pozarządowych. Po otrzymaniu kodu referencyjnego wypełniali online wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej. We wniosku tym informowali o sytuacji osób w gospodarstwie domowym i przedstawiali odpowiednie dokumenty.

Kto otrzymał pomoc

Na podstawie tych informacji oraz zgodnie z przyjętym systemem priorytetyzacji wybrano 2633 rodziny (gospodarstwa domowe), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i z tego powodu otrzymają w ramach programu trzymiesięczną pomoc pieniężną. System priorytetyzacji uwzględniał takie sytuacje wśród członków gospodarstwa domowego, jak niepełnosprawność, ciąża itp.

Ogółem na naszej stronie internetowej sontse.org złożono 22 573 wniosków o uzyskanie kodu referencyjnego. Już na wstępie 11 129 z nich zostało wyeliminowanych, ponieważ informacje o gospodarstwie domowym nie spełniały kryteriów aplikacyjnych (przyjazd do Polski 24 lutego 2022 r. lub później, rejestracja w Polsce, brak wcześniejszego korzystania z trzymiesięcznej pomocy pieniężnej).

11 444 gospodarstwom domowym przekazano w naszych 15 punktach kod referencyjny pozwalający ubiegać się o udział w programie. Zarejestrowało się 10 889 gospodarstw domowych, 555 nie wypełniło wniosku w terminie. 10 873 gospodarstw domowych zostało zweryfikowanych, w 16 brakowało dokumentacji lub informacji, więc nie zostały zweryfikowane.

Na podstawie przyjętego systemu priorytetyzacji 3506 gospodarstw domowych zostało uznanych za znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i poddanych kontroli pod kątem korzystania z podobnych programów pomocy pieniężnej na podstawie bazy danych organizacji humanitarnych. 873 gospodarstwa domowe okazały się beneficjentami poprzednich lub innych programów, a zatem wyeliminowane z obecnego (ok. 25 proc.).

Ostatecznie programem pomocy pieniężnej Diakonii Polskiej i Diakonie Katastrophenhilfe objęto 2633 gospodarstwa domowe (7585 osób). Otrzymają one karty płatnicze, które przez trzy miesiące będą zasilane środkami pieniężnymi zgodnie z założeniami programu.

 

Jeśli masz jakieś skargi lub uwagi dotyczące naszego programu, prosimy o kontakt:

Więcej informacji na www.sontse.org

 

Українська версія цієї інформації