Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2010

W 1. Niedzielę Pasyjną Invocavit rozpoczęła się doroczna akcja charytatywna Skarbonka diakonijna 2010, którą Diakonia Kościoła po raz piąty prowadzi wraz z Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Tegoroczna Skarbonka diakonijna jest organizowana pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości”. Poprzez tę akcję kościelne organizacje charytatywne chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na sytuację osób starszych, która w podeszłym wieku staje się bardzo trudna pod względem materialnym i socjalnym. Z drugiej strony Diakonia chce promować ideę wolontariatu dla osób starszych, które dysponując wolnym czasem, chciałyby się bardziej angażować w życie parafii lub lokalnej społeczności.

W wielu przypadkach taki wolontariat w ramach diakonii parafialnej już istnieje, np. w formie odwiedzin osób chorych lub samotnych, organizowania spotkań integracyjnych, programów kulturalnych, udzielania porad z dziedziny medycyny, prawa.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 lutego br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, dyr. gen. Diakonii Wanda Falk powiedziała m.in.: „Nie chodzi jednak tylko o pomoc materialną, osoby starsze często proszą jedynie o przyjście i rozmowę”.

Akcja charytatywna zakończy się w 1. Święto Wielkanocy.

(dal)