Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2019

skarbonkaZachęcamy wszystkich do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Środki zostaną przekazane na realizację projektów dla osób potrzebujących, a okazane wsparcie będzie wyrazem troski o takie wartości jak wzajemny szacunek, poczucie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

Hasło Skarbonki diakonijnej 2019 brzmi: „Dar Juniora dla Seniora”. Wskazuje ono na potrzebę międzypokoleniowej solidarności i zwraca uwagę na sytuację ludzi starszych i ich codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dar juniora dla seniora to przykład wrażliwości pokoleń i przesłanie skierowane do przedstawicieli każdej generacji o dostrzeżenie wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nasze wsparcie może przywrócić starszym ludziom nadzieję i wiarę w siebie, przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym.

Skarbonka Diakonijna. Materiały do pobrania:

Czytaj: Skarbonka diakonijna 2019