Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2020

Skarbonka DiakonijnaSkarbonce Diakonijnej towarzyszyło hasło „Dar Juniora dla Seniora” – przesłanie skierowane jest do przedstawicieli każdej generacji i stanowi wezwanie do dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Hasło zachęca do dialogu, w szczególności na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Tym bardziej, że wzajemna troska i towarzyszenie w potrzebie to istotne elementy zapobiegania współczesnym problemom społecznym, szczególnie w kontekście marginalizacji i wykluczenia osób starszych i samotnych.

Międzypokoleniowe kontakty pomagają w interpretowaniu świata, rozwijaniu życiowych umiejętności i zrozumieniu samego siebie. Czynią nas bardziej otwartymi na innych, uczą szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzmacniają więzi. Dlatego też zaproszenie do akcji kierujemy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Włączając się w nią otwieramy się na siebie nawzajem, poświęcamy swój czas, rozmawiamy o wzajemnych potrzebach. Spotykamy się z drugim człowiekiem, wymieniamy życiowe doświadczenia, stwarzamy przestrzeń do współdziałania.

Zebrane środki w ramach akcji zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

 

Do pobrania:

Czytaj: