Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2011

„Podaryjmy dzieciom czas” – XII edycja wspólnej akcji charytatywnej

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS po raz dwunasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2011. Po raz trzeci dołącza do nas Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Tegoroczna akcja wigilijna, która odbywa się pod hasłem „Podarujmy dzieciom czas„, chce zwrócić uwagę na szczególną wartość bycia z dzieckiem, poświęcenia mu czasu i uwagi. Czas spędzany z dzieckiem wydaje się być dzisiaj towarem bardzo deficytowym. A przecież nikt inny nie wyposaży dziecka w podstawowe umiejętności życiowe, jak tylko rodzice lub opiekunowie. Dajemy im w ten sposób kapitał na całe życie.

Podczas akcji, która rozpoczyna się 27 listopada br. w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świece wigilijną wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci imłodzieży w trudnej sytuacji socjalnej, a także niezwykle ważną ideę darowania dzieciom swojej uwagi i czasu. Z pozyskanych środków finansowych chcemy wesprzeć takie projekty diakonijne, jak: działalność świetlic socjoterapeutycznych, dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i podręczników szkolnych, współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowanie przejazdów szkolnych itp.
Tak jakprawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat w Jezusie Chrystusie, tak i my jesteśmy wezwani do tego, by dzielić się tym światłem i stawać się nim dla innych. Zapalona w dzień Bożego Narodzenia świeca wigilijna to znak naszej solidarności z tymi najmniejszymi, którzy nie mogą upominać się o swoje prawa. Dziękujemy za każdy dar.

Więcej:

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2011

 

dziecom czas