Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2019

Świeca, która tworzy polską wigilię  – XX edycja wspólnej akcji charytatywnej

Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Świeca, która tworzy polską wigilię”. W jej ramach rozprowadzane będą świece wigilijne, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej. Akcja ma pokazać, że świeca to nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i uwrażliwianie na potrzeby tych, którzy są w potrzebie. To płomień miłosierdzia, doświadczenie obecności drugiej osoby i budowanie relacji z innymi. Żyjąc wśród innych jesteśmy powołani do dzielenia się miłością. Szczególnie, jeśli dotyczy to dzieci, które z jakichś powodów znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.

Celem akcji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Jednocześnie wigilijne świece mają przypominać o osobach w potrzebie i zachęcać do niesienia im pomocy. Chcemy, by światło tych świec dawało nadzieję na lepsze jutro, zapewniało o wzajemnej trosce i umożliwiało łatwiejszy start w dorosłe życie.

Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 11 tys. świec. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, a także na zorganizowane formy letniego wypoczynku.

Inauguracja

26 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyła się inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Obecni byli przedstawiciele wszystkich czterech organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki (Caritas Polska), Wanda Falk (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Marzena Matejka (Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) i ks. Doroteusz Sawicki (Eleos Kościoła Prawosławnego).

Przybyli również reprezentanci Kościołów i mediów. Wśród gości znaleźli się m.in. prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa czy sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego bp Artur Miziński.

Uroczystość prowadziły dzieci. Przedstawiciele organizacji prowadzących akcję mówili o wierze, nadziei i miłości. Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk podkreślała, że wiara wyzwala w nas dobro, piękno i gotowość do pomocy bliźniemu w potrzebie. – Bezinteresowna pomoc drugiej osobie, szczególnie dzieciom to najlepsza nauka człowieczeństwa. Wierzymy, że kolejne światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom także w tym roku przyniesie dla wielu dzieci nadzieję na lepsze jutro – powiedziała.

Podczas uroczystości wystąpił 12-letni Borys, który zagrał na skrzypcach kolędy. Zebrani mieli też okazję obejrzeć spektakl „W drodze do Betlejem” w wykonaniu Teatru Czrevo.

Więcej: Zainaugurowaliśmy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2019

świeca, która tworzy polską wigilię