Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra we Wrocławiu

fundacja ewangelickie centrum diakonii i edukacji

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. (071) 798 26 00
fax. (071) 798 26 01
e-mail: cekiron@diakonia.pl,
strona internetowa: http://www.diakonia.pl

Centrum powołane zostało 4 maja 1999 r. przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w celu kształcenia, rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. W Centrum kształcą się osoby z niepełnosprawnością ruchową, chorobami przewlekłymi oraz zdrowe. Uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologicznej, logopedycznej, zajęć rehabilitacyjnych, pomocy w nauce. Są przygotowywani do samodzielnego i aktywnego życia.W ramach Centrum działają następujące publiczne szkoły specjalne i integracyjne:

  • Gimnazjum Integracyjne
  • Liceum Ogólnokształcące (specjalne)
  • Technikum Ekonomiczne (specjalne)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (specjalna) w zawodach: krawiec, introligator
  • 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (specjalne)
  • Szkoła Przysposabiająca dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny z internatem
  • Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Tęcza”
  • Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Opoka”
  • Ponadto działa też Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa, w której nauka jest odpłatna.

fot. FCDEiE
* * *

Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin”
przy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 25/27

Adres do korespondencji:
54-239 Wrocław, ul. Marcina Lutra 2-8 (dawniej Wejherowska 28)
tel. (071) 798 26 00, fax (071) 798 26 01
e-mail: cekiron@diakonia.pl

Dom świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku. Posiada 104 miejsca w pokojach jednoosobowych usytuowanych w jedno– lub dwupokojowych modułach mieszkalnych z balkonem, przedpokojem i łazienką.

Placówka świadczy usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Dom umożliwia udział w nabożeństwach oraz kontakt z duchownym, w zależności od wyznania danego mieszkańca. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy).

 

Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”

54-239 Wrocław, ul. Marcina Lutra 2-8 (dawniej Wejherowska 28)
tel. (071) 798 26 00, fax (071) 798 26 01
e-mail: cekiron@diakonia.pl

Placówka dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, znajdujący się na terenie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, niedaleko Parku Zachodniego.

Pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej znajdują się na trzech kondygnacjach generalnie wyremontowanego poniemieckiego budynku. Dom dysponuje łącznie 72 miejscami.

Dodatkowo osiadamy 39 jedno oraz dwuosobowych pokoi wraz z łazienkami, które są w pełni przystosowane do potrzeb seniorów. W każdym z pokoi znajduje się min. specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne oraz telewizory LED. Pokoje i łazienki są wyposażone w system przywoławczo – alarmowy, który umożliwia szybki kontakt z personelu Domu.

Usługi na rzecz Mieszkańców świadczy wyspecjalizowana i doświadczona kadra opiekuńczo – terapeutyczna. Opieka jest zapewniona przez całą dobę i uwzględnia ona niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne na poziomie obowiązujących standardów.

 

 

Zobacz też: