Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podaruj 1 % podatku

25 stycznia 2010

 
DIAKONIA POLSKA
– organizacja pożytku publicznego 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

w Rzeczpospolitej Polskiej – KRS 0000260697
Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania w 2009 roku przekazując jeden procent swojego podatku. Dzięki uzyskanym funduszom mogliśmy przeprowadzić projekty dla dzieci i młodzieży z rodzin słabych socjalnie, a także skierowane do osób starszych.

Także w tym roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1 procentu podatku na rzecz naszej działalności diakonijnej.

W ramach Diakonii działają:

 • domy opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnością
 • środowiskowe domy samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową
 • stacje diakonijne
 • świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla dzieci oraz młodzieży
 • Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra (szkoła i internat dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością)
 • Rodzinny Dom Dziecka
 • Diakonie parafialne
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Maria-Marta”
 • Punkt konsultacyjny Poradnictwa Rodzinnego „Przeciw przemocy”
Jak przekazać swój 1 % ?
 
Aby przekazać 1 proc. podatku za 2009 rok wystarczy tylko wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT), a Urząd Skarbowy prześle wpisaną przez Państwa kwotę na konto Diakonii.
PIT – 28

W części M „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 129 wpisać pełną nazwę Diakonii Kościoła, w rubryce 130 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 131 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 109). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

PIT – 36

W części O „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 305 wpisać pełną nazwę Diakonii Kościoła, w rubryce 306 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 307 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 188). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

PIT – 36L

W części N „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 105 wpisać pełną nazwę Diakonii Kościoła, w rubryce 106 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 107 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 55). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

PIT – 37

W części H „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 124 wpisać pełną nazwę Diakonii Kościoła, w rubryce 125 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 126 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 120). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

PIT – 38

W części G „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 58 wpisać pełną nazwę Diakonii Kościoła, w rubryce 59 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 60 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 35). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
DZIĘKI PAŃSTWA WSPARCIU
 • pomogliśmy dzieciom z rodzin słabych socjalnie (dożywianie w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, przejazdów szkolnych)
 • wsparliśmy działalność świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz środowiskowego domu samopomocy
 • zakupiliśmy opał dla małych domów opieki, a także sprzęt rehabilitacyjny
ZEBRANE FUNDUSZE PRZEKAŻEMY
 • na tworzenie punktów integracyjnych dla osób starszych
 • warsztaty zajęciowe dla osób z niepełnosprawnością
 • wsparcie programu „Przeciw przemocy”
 • na program pomocy dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Pytania o naszą działalność jako OPP można kierować na adres:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
tel. (022) 88 70 206, 88 70 207, tel./fax (022) 88 70 216
diakonia-kosciola@diakonia.org.pl, http://www.diakonia.org.pl/


Pobierz: Ulotka informacyjna


Podaruj 1% podatku

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczpospolitej Polskiej

KRS 0000260697