Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podaruj Diakonii 1% podatku

7 stycznia 2019

1% podatkuRozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za rok 2018. Podatnicy mogą przekazać 1%  swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do przekazania go Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Od 2006 r. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) posiada status organizacji pożytku publicznego i na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie może otrzymywać 1 procent podatku dochodowego z przeznaczeniem na działalność statutową. Dzięki temu wsparciu w przeszłości Diakonia mogła m.in. nieść pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, osobom starszym i z niepełnosprawnością, wspierać placówki socjalne, a także dofinansowywać wyjazdy wakacyjne i stypendia edukacyjne dzieci z uboższych rodzin.

W 2019 r. Diakonia chce nadal wspierać działalność świetlic środowiskowych, programy dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, projekty łączące pokolenia, programy pomocy dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji, pomoc w sytuacjach katastrof naturalnych i wiele innych inicjatyw mających na celu pomoc ludziom w potrzebie.

Fundusze uzyskane z 1 procenta podatku umożliwiają prowadzenie tych działań.

Szczegółowe informacje na temat przekazania 1 procenta podatku na rzecz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można znaleźć tutaj.