Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podróż studyjna przedstawicieli Diakonii, PFRON i administracji rządowej

24 października 2018

Przedstawiciele Diakonii Polskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odbyli podróż studyjną do Niemiec. Temat podróży brzmiał „Udział w życiu zawodowym osób z niepełnosprawnością w Niemczech”.

Wyjazd miał miejsce od 11 do 13 września. Wzięli z nim udział: dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk, doradca Diakonii Polskiej i były prezydent Diakonii Niemieckiej ks. Klaus-Dieter Kottnik, przedstawiciele PFRON: Dorota Habich (p.o. prezesa), Andrzej Gonia (dyrektor oddziału lubuskiego) i Mirosław Izdebski (dyrektor departamentu ds. programów), dyrektor biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Michał Pelczarski oraz doradczyni prezesa PFRON prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska.

Uczestnicy podróży zapoznali się z niemieckim systemem warsztatów pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Odwiedzili takie warsztaty prowadzone przez Stephanus Stiftung w Berlinie i Bad Freienwalde. Spotkali się również z pełnomocnikiem rządu niemieckiego ds. osób niepełnosprawnych Jürgenem Duselem, z którym mogli porozmawiać m.in. o federalnej ustawie w sprawie partycypacji oraz tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami zarówno w specjalnych warsztatach, jak i na otwartym rynku pracy. Na koniec odwiedzili gospodarstwo ekologiczne przy warsztatach prowadzonych przez Wichern Diakonie we Frankfurcie nad Odrą.