Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nauczyłam się współpracy i wrażliwości międzykulturowej

5 lipca 2023

Wolontariusze na seminarium końcowym w Koninie (fot. Diakonia Polska)

 

Zakończyła się kolejna edycja projektów wolontariackich, które młodzi ludzie z różnych krajów europejskich realizowali w kilku placówkach pomocowych i edukacyjnych w Polsce. Projekty te były koordynowane przez Diakonię Polską w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Od października do końca czerwca grupa młodych ludzi z Austrii, Francji, Niemiec, Portugalii i Włoch realizowała projekty wolontariackie w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Fundacji Dzieci „Arka” w Warszawie, Fundacji Jesteśmy dla Was w Katowicach oraz szkole podstawowej w Koninie. Projekty te koordynuje Diakonia Polska w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Od 30 maja do 2 czerwca w Koninie odbyło się seminarium końcowe, podczas którego wolontariusze mieli okazję podsumować swoje projekty, zapoznać się z formalnościami związanymi z ich zakończeniem, a także poznać Wielkopolskę. Seminarium przygotowała i prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej.

Wolontariusze przygotowali prezentacje na temat swoich projektów. Opowiadali o placówkach, w których pracowali, o tym, czego się nauczyli i co ten czas spędzony w Polsce dla nich znaczył. – Nauczyłam się zarządzać swoim czasem, przystosowywać do różnych sytuacji, aktywnie słuchać, twórczo działać, a także współpracy i wrażliwości międzykulturowej oraz pewności siebie – mówiła Alice z Włoch, która była wolontariuszką w Fundacji Jesteśmy dla Was w Katowicach.

W ramach edukacji regionalnej wolontariusze obejrzeli prezentację o Wielkopolsce, a także odwiedzili Muzeum Okręgowe w Koninie. Wzięli z nim udział w lekcji muzealnej na temat polskiego wkładu w historię oświetlenia.

– Cieszę się, że udało nam się pozytywnie zakończyć kolejną edycję projektów wolontariatu międzynarodowego. To czas pełen nowości, wyzwań, czas dla innych, ale i dla siebie. Dziękuję wolontariuszom za wszystko, co wnieśli do projektów, za zaangażowanie i chęć działania. Dziękuję też wszystkim opiekunom wolontariuszy w organizacjach goszczących za serce włożone w działania i codzienne wspieranie młodych ludzi w ich wolontariackiej przygodzie – mówi Ewa Wunsz.

Diakonia Polska od 1999 r. koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego. Jest zarówno organizacją goszczącą, jak i wysyłającą wolontariuszy. Należy do międzynarodowej sieci współpracy organizacji koordynujących wolontariat międzynarodowy EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network). Prowadzi projekty wolontariackie w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności.

mk

 

Zobacz też: Wolontariat europejski

Czytaj też:

 

Projekty Międzynarodowego Wolontariatu Diakonijnego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”

 

Fotorelacja z seminarium w Koninie (fot. Diakonia Polska)

 

Zdjęcia