Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy

4 kwietnia 2023

Punkt wsparcia w rejestracji do programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy prowadzony przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lublinie (fot. Michał Karski)

 

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe prowadzą we współpracy z parafiami ewangelickimi i organizacjami pozarządowymi w piętnastu miastach program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji. Celem tej inicjatywy jest zaspokojenie podstawowych i pilnych potrzeb uchodźców, zapewniając im przy tym pełną podmiotowość. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Olena pochodzi z Chersonia. W marcu 2022 r. to znajdujące się w południowej Ukrainie miasto znalazło się pod okupacją rosyjską, a jego mieszkańcy w sytuacji ciągłego zagrożenia życia. 30 września Rosja na podstawie nielegalnego referendum ogłosiła aneksję obwodu chersońskiego wraz z trzema innymi obwodami ukraińskimi. Już wtedy armia ukraińska była blisko odbicia miasta. Kilka tygodni później armia rosyjska i kolaboracyjne władze wycofały się z Chersonia, a 11 listopada armia ukraińska wyzwoliła miasto. Jednak jego sytuacja jest wciąż trudna – wciąż znajduje się pod rosyjskim ostrzałem, wiele budynków jest zniszczonych, wiele terenów zostało zaminowanych, są problemy z dostępem do wody, prądu, internetu czy z zasięgiem telefonii komórkowej.

1 października Olena wraz z siedmioletnią córką, kilkumiesięcznym synem i mamą przyjechali do Polski. Zamieszkali w Jaworze na Dolnym Śląsku. – Córka chodzi do szkoły, ale synkiem muszę się zajmować i na razie nie mogę pracować zawodowo. Jak już będzie na tyle duży, by pójść do żłobka, chcę iść do pracy. Jestem księgową. Uczę się polskiego – mówi. Kończą się jej oszczędności. W marcu złożyła wniosek o objęcie jej rodziny Programem Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej, który Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe prowadzą na rzecz uchodźców z Ukrainy. – Środki z tej pomocy chcę wykorzystać na opłacenie mieszkania i zakup odzieży dla dzieci – tłumaczy Olena.

Program pomocy pieniężnej przeznaczony jest dla uchodźców z Ukrainy. – Od początku wojny w Ukrainie odpowiadamy na potrzeby osób poszkodowanych przez tę wojnę i szukających schronienia w Polsce. Jedną z naszych głównych inicjatyw jest zapewnienie wielofunkcyjnej pomocy pieniężnej na zaspokojenie podstawowych i pilnych potrzeb uchodźców znajdujących się trudnej sytuacji – tłumaczy Hatem Efe, która koordynuje program w Polsce z ramienia Diakonie Katastrophenhilfe.

Celem programu jest wsparcie najbardziej potrzebujących uchodźców. O pomoc mogą się ubiegać osoby i rodziny, które przyjechały z Ukrainy do Polski po wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym zeszłego roku, są zarejestrowane i mieszkają w Polsce, nigdy nie otrzymywały podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ramach programu wsparcie otrzyma ok. 2,5 tys. rodzin (ok. 6,7 tys. osób), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

W marcu uruchomione zostały punkty wsparcia w rejestracji do programu. Działają one w piętnastu miastach: Cieszynie, Działdowie, Jaworze, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Mrągowie, Nidzicy, Piszu, Suwałkach, Świdnicy, Wałbrzychu, Węgrowie i Wrocławiu. Mieszczą się w parafiach ewangelickich, w Suwałkach w siedzibie miejscowego Związku Ukraińców, zaś we Wrocławiu w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Nomada. Dla parafii prowadzenie tych punktów to kolejna forma zaangażowania w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Oprócz tego wspierają ich udostępniając mieszkania w swoich budynkach, organizując zajęcia integracyjne, zapewniając pomoc materialną. – Bardzo się cieszymy, że możemy pomagać. Mamy bardzo dobre doświadczenia z uchodźcami. Oni wiedzą, że przychodząc do nas po pomoc, mogą czuć się bezpiecznie – mówi proboszcz parafii ewangelickiej w Jaworze ks. Tomasz Stawiak.

Osoby zakwalifikowane do programu otrzymają trzymiesięczne wsparcie pieniężne w postaci przedpłaconych kart płatniczych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości rodziny (gospodarstwa domowego). – Za pomocą tych kart można płacić w sklepach lub wypłacać gotówkę w bankomatach. Dzięki temu nasza pomoc udzielana jest w sposób godny i zapewnia uchodźcom jak najwięcej elastyczności, tak by mogli ją przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i priorytetami – mówi Hatem Efe.

To kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe. W 2022 r. podobny program pomocy został zrealizowany w Kaliszu, powiecie bieruńsko-lędzińskim i Sosnowcu. Ponadto obie organizacje współpracują wspierając programy integracyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz parafie ewangelickie, które przyjęły lub chcą przyjąć pod swój dach uchodźców. – Ludzie, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji – bez domu, często bez środków do życia, niosąc trudne doświadczenia zagrożenia życia swojego i bliskich. Potrzebują naszej solidarności i wsparcia. Jako Diakonia staramy się im zapewnić konkretną pomoc, która w tej kryzysowej sytuacji jest niezbędna, by mogli zaspokoić podstawowe potrzeby – podkreśla dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Michał Karski

 

Zobacz:

 

W przypadku wszelkich problemów, skarg czy chęci przekazania informacji zwrotnych dotyczących programu prosimy o kontakt (w języku polskim i ukraińskim):

 

Fotogaleria punktów wsparcia w rejestracji do programu (fot. Mateusz Jelinek, Michał Karski, PEA Koszalin)

 

Zdjęcia