Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podaruj 1% podatku Diakonii (za 2020)

Przekaż
1%
To Twój dar serca

 

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

 

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% podatku w minionym roku pomogliśmy wielu osobom i instytucjom diakonijnym w Polsce. Dzięki tym środkom mogliśmy:

 

 • pomóc rodzinom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa, w tym zakupić tablety dla uczniów, którzy w sytuacji obowiązkowej nauki zdalnej nie mieli dostępu do narzędzi elektronicznych umożliwiających komunikację ze szkołą oraz zakupić środki ochrony osobistej dla podopiecznych i pracowników domów opieki;
 • udzielić pomocy rzeczowej (żywność, leki i opał) osobom starszym i chorym;
 • dofinansować leczenie i rehabilitację  osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;
 • dofinansować remont domu dziecka, placówki służącej poprawie życia dzieci;
 • przygotować paczki świąteczne i żywnościowe dla dzieci i seniorów w trudnej sytuacji życiowej;
 • objąć pomocą psychologiczną w czasie pandemii różne grupy społeczne w ośrodkach diakonijnych, zachowując reżim sanitarny.

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań!

 

W 2021 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:

 • programy pomocy w sytuacji epidemii;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
 • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • pomoc w sytuacjach katastrof naturalnych;
 • projekty, które łączą pokolenia;
 • programy przeciwdziałania przemocy.
Przekazując Diakonii 1% swojego podatku wspierasz z nami osoby w potrzebie

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
KRS 0000260697

 

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku za rok 2020, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT, zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz Diakonii Polskiej rozliczając swój PIT za pomocą bezpłatnego programu PIT Format
pobierz program

Autorem programu PIT FORMAT® 2020 jest Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT

 

 

 

Do pobrania (pliki pdf):