Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia zakupiła plecaki medyczne dla Straży Granicznej

19 marca 2024

Plecaki medyczne sfinansowane przez Diakonię Polską dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej)

 

Diakonia Polska sfinansowała zakup dziesięciu plecaków medycznych dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Będą one częścią wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wchodzą w skład zespołów interwencyjnych ratujących zdrowie i życie cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej.

Zakup plecaków ma pomóc w udzielaniu pomocy uchodźcom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Podlaski Oddział Straży Granicznej powołał grupy poszukiwawczo-ratownicze, których zadaniem jest ratowanie zdrowia i życia cudzoziemców, którzy znaleźli się na terenie przygranicznym. W skład tych grup wchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Plecaki medyczne stanowią istotne wyposażenie tych grup. Zawierają one m.in. worek samorozprężalny, butlę tlenową, kołnierze szyjne, szyny typu Kramer, opaski zaciskowe oraz zestawy opatrunkowe.

13 marca prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel i kapelan ewangelicki Straży Granicznej ks. mjr Marcin Pysz przekazał sfinansowane przez Diakonię Polską plecaki zastępcy komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.