Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie

Eben-Ezer

(fot. Diakonat Żeński „Eben-Ezer”)

 

eben-ezer

Diakonat Żeński „Eben-Ezer”
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
43-445 Dzięgielów, ul. ks. Karola Kulisza 45
tel. 33 852 97 28
e-mail: diakonat@luteranie.pl
www.diakonat.luteranie.pl

Siostry diakonise pracują m.in. w domach opieki w Dzięgielowie.

 

Diakonat Żeński „Eben-Ezer” od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną. Ruch przebudzeniowy w Kościele na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej, późniejszy proboszcz Parafii w Cieszynie, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz założyciel Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. – Podobnym celom, co obecne Tygodnie Ewangelizacyjne, służyły organizowane corocznie przez ks. seniora Karola Kulisza uroczyste obchody Święta Żniw w Dzięgielowie, skupiające tysięczne rzesze uczestników. Miały pobudzić serca do wiary, ręce do czynu. Diakonat przez cały czas, także obecnie wspiera tę pracę i udostępnia dla niej posiadane urządzenia i środki.