Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Świetlice i kluby środowiskowe

(fot. PEA Katowice-Szopienice)

Cieszyn

Świetlica dla seniorów
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie
43-400 Cieszyn, pl. Kościelny 6
tel. 33 857 96 69

Karpacz

Klub Środowiskowy „Arkadia”
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 7
tel. 75 752 82 99, tel. kom. 607 755 112
http://wang.com.pl/diakonia-wang/klub-srodowiskowy-arkadia

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Karpacza Klub organizuje m.in. wyjazdy integracyjne do zoo, ogniska. W zajęciach biorą udział także rodzice dzieci uczęszczających do klubu. Klub integruje dzieci z trudnych środowisk, pomaga im wyrwać się z zaklętego kręgu uboższej warstwy.
Klub Integracyjny
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 8
tel. kom. 607 100 973
http://wang.com.pl/diakonia-wang/klub-integracyjny
Celem działania Klubu Integracyjnego jest stworzenie osobom niepełnosprawnym – w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich – możliwości uczestnictwa w imprezach kulturalnych, towarzyskich i innych.

Katowice-Szopienice

Świetlica Środowiskowa „Ekipa”
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach
40-384 Katowice, ul. bp. H. Bednorza 20
tel./fax 32 256 95 04, tel. kom. 664 717 019
e-mail: poradnictwoszopienice@gmail.com
http://www.szopienice.luteranie.pl/?p=437

Zajęcia w świetlicy odbywają się obecnie pięć razy w tygodniu. W 2008 r. zajęcia prowadziło 5 pracowników oraz kilkoro wolontariuszy pod opieką koordynatora pracy pedagogiczno-socjoterapeutycznej.

W placówce realizowane są obecnie trzy programy finansowane przez Miasto Katowice. Pierwszy projekt realizowany przez placówkę związany jest z pracą socjalną prowadzoną poprzez typową działalność świetlicową. W roku 2008 z działalności świetlicy skorzystało w tej formie w ok. 80 dzieci.

Drugi projekt obejmuje prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. Ma za zadanie wsparcie psycho-korekcyjne dzieci w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci, przywracanie rodzinom borykających się z problemami zdolności do wypełniania jej zadań, pomoc osobom i rodzinom w dostępie do uprawnień, świadczeń i usług (poprzez nawiązywanie kontaktu i kierowanie do instytucji, organizacji, placówek mogących ich udzielić). Z tego typu poradnictwa skorzystało ok. 70 osób dorosłych i 20 dzieci.

Obecnie świetlica dysponuje w pełni wyposażoną pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu (6 komputerów), siłownią z kompletem sprzętu, pracownią, główną salą świetlicową (wielofunkcyjną) z zapleczem i dwiema mniejszymi salkami.

W roku 2006/2007 w świetlicy realizowane były dwa projekty finansowane przez  rządowy programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Dzieci dzieciom” – Program Budowania Wsparcia Środowiskowego dla dzieci dzięki dzieciom oraz Program szkoleniowy „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”.

Lasowice

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 23
tel./fax 77 414 82 14

czytaj więcej

Ustroń

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu
43-450 Ustroń, pl. ks. Kotschego 4
tel. 33 854 24 17, tel. kom. 600 171 624
http://www.ustron.luteranie.pl/ewangelickie-centrum-aktywnosci-lokalnej,82.html

Wrocław

Dzienny Dom dla Osób Starszych Senior+
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 31–33
Informacje oraz zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 505 057 589
e-mail: kontakt@dziennydomseniorplus.pl
http://dompokolen.pl

Celem działalności placówki jest zaoferowanie wysokiej jakości usług i aktywności z różnych dziedzin życia, dostosowanych do potrzeb i możliwości gości. Nadzór administracyjny i merytoryczny nad Domem został powierzony doświadczonej psycholożce, a zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowany personel, który stwarza pogodną atmosferę zaufania i sza­cunku. Goście Domu otrzymują stały dostęp do pomocy pielęgniarki, wolontariuszy, fizjoterapii, a także do zaplecza kuchennego, ćwiczeń, gier oraz TV. W placówce realizowany jest też nowatorski Program Centrum Spotkań skierowany do osób cierpiących na choroby otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie.

Zabrze

Klub Seniora
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Klimasa 3
tel. 32 271 16 93
e-mail: zabrze@luteranie.pl

Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się w czwartki w godz. 15:00–17:00.