Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowa konferencja o polityce senioralnej

15 maja 2019

polityce senioralnej

Uczestnicy konferencji (fot. Diakonia Polska)

 

We Wrocławiu odbyła się konferencja „Życie osób starszych – wyzwania w kontekście europejskim”, organizowana w ramach międzynarodowego projektu diakonijnego DIALOG. Diakonia Polska jest jednym z partnerów tego projektu.

Konferencja miała miejsce od 8 do 10 maja w Kamienicy pod Aniołami we Wrocławiu. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji diakonijnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Z Diakonii Polskiej obecni byli m.in. prezes bp Ryszard Bogusz, dyrektor Wanda Falk, dyrektorzy Diakonii diecezjalnych, przedstawiciele placówek diakonijnych i biura Diakonii.

Referaty

W programie konferencji zaplanowano wykłady, warsztaty, wizyty studyjne, wymianę doświadczeń. Prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosił referat na temat „Sytuacja osób starszych w Polsce w kontekście migracji zarobkowej Polaków, z uwzględnieniem migracji pracowników sektora opieki i służby zdrowia. Wyzwania dla społeczeństwa i polityki z perspektywy państwa polskiego”. Zwrócił uwagę na proces starzenia się społeczeństwa, powiązany z emigracją młodych Polaków. – Wzrost udziału najstarszych starych już się zaczął i następuje stopniowo. Jeżeli dziś nie podejmiemy działań w celu organizacji systemu wsparcia dla seniorów, to w przyszłości nie będzie mowy o żadnej polityce wobec starzenia się, ale będziemy zmuszeni podejmować doraźne, nieskoordynowane i bardzo kosztowne działania – przestrzegał. Zauważył również, że dotychczasowe rozwiązania są niekompletne, wyróżniają i oddzielają dwa systemy – medyczny i socjalny – zamiast je łączyć. Nie stwarzają też możliwości racjonalnego i zindywidualizowanego finansowania świadczeń. – Państwo musi – i to jest naprawdę najwyższy czas – stworzyć i konsekwentnie wprowadzać w życie system opieki długoterminowej – podkreślił prof. Błędowski.

Drugi refarat wygłosiła Doreen Boniakowsky z Vorwerker Diakonie w Lubece, która mówiła na temat „Specjaliści z Europy Wschodniej w zawodach pielęgniarskich w Niemczech: pozyskiwanie specjalistów w Albanii”. Zwróciła uwagę, że w wyniku starzenia się społeczeństwa niemieckiego rośnie popyt na usługi pielęgnacyjne. Już teraz brakuje pracowników w tym sektorze, a prognozy pokazują, że w przyszłości to zapotrzebowanie będzie jeszcze większe. Dlatego rośnie liczba pracowników z zagranicy. Referentka przedstawiła proces zatrudniania w Niemczech pracowników opieki pielęgniarskiej z Albanii, gdzie wielu przedstawicieli tych zawodów nie może znaleźć pracy, a pensje są niskie. Proces ten zawiera pakiet pracowniczy, obejmujący wynajem mieszkania, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, integrację społeczną (np. załatwianie formalności, kursy językowe), szkolenia zawodowe.

Dyskusje, warsztaty, wizyty studyjne

Podczas konferencji jej uczestnicy przedstawili aktualne działania swoich organizacji w kontekście współpracy projektowej i dyskutowali o możliwości dalszej współpracy, w tym o nawiązaniu partnerstw. Wzięli udział w warsztatach o pozyskiwaniu funduszy i public ralations. Przeprowadzono też ewaluację projektu.

W programie konferencji zaplanowano wizyty studyjne we wrocławskich placówkach diakonijnych: świetlicy Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kamienicy pod Aniołami oraz Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji. Odbyło się spotkanie z prezesem Fundacji ECDiE ks. Robertem Sitarkiem. Uczestnicy konferencji mieli w ECDiE możliwość bliższego przyjrzenia się działalności szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz odwiedzenia miejscowego domu pomocy społecznej i podjęcia tematu bezpiecznego i godnego zakwaterowania osób starszych w domu opieki.

Odbyło się też spotkanie z wiceprezydentem Wrocławia Jakubem Mazurem i zastępcą dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Jackiem Plutą. Była to okazja do zapoznania się z najważniejszymi obszarami pracy miasta Wrocławia w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów na rzecz seniorów.

Projekt DIALOG

Założeniem projektu DIALOG jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy wschodnioeuropejskimi partnerami Diakonii Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Północnych Niemczech a organizacjami ze wschodniej Europy. Celem projektu jest promowanie profesjonalnej wymiany między krajami partnerskimi, tworzenie sieci kontaktów, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wymiana doświadczeń dotycząca możliwości pozyskiwania funduszy. W ramach projektu DIALOG odbywają się regularne konferencje tematyczne w krajach organizacji partnerskich. W projekcie biorą udział diakonijne organizacje z: Estonii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Rumunii.

 

Fotorelacja z konferencji (fot. Diakonia Polska)

Zdjęcia