Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Podaruj 1,5% podatku Diakonii

Przekaż 1,5%

To Twój dar serca

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof humanitarnych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dzięki temu podatnicy mają możliwość przekazania nam 1,5% swojego podatku dochodowego (do 2022 r. był to 1%).

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Każdy dar serca zmienia życie wielu osób, przynosi nadzieję i miłość. Dobro jest darem, które zmienia świat na lepsze. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc i bliskość drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym funduszom z 1,5% podatku Diakonia Polska udzieli pomocy potrzebującym dzieciom, młodzieży, osobom chorym oraz znajdującym się kryzysie. Podanie pomocnej dłoni drugiemu człowiekowi jest darem miłości bliźniego, Twoim darem.

 

Serdecznie dziękujemy za coroczne wspieranie naszych działań!

 

W 2023 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym wsparcie psychoterapeutyczne;
  • dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;
  • programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością;
  • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
  • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
  • spotkania integracyjne i międzypokoleniowe;
  • programy przeciwdziałania uzależnieniom;
  • programy pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Przekazując Diakonii 1,5% swojego podatku
wspierasz z nami osoby w potrzebie

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Diakonia Polska)
KRS 0000260697

 

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1,5% podatku za rok 2022, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku. Dane te można także uzupełniać modyfikując swój e-PIT – zeznanie podatkowe udostępnione w formie elektronicznej indywidualnie dla każdego podatnika przez Ministerstwo Finansów.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której można podać szczegółowy cel przekazanej kwoty oraz dane kontaktowe podatnika. Wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1,5% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.

 

Do pobrania (pliki pdf):

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP