Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pierwsze wypłaty w ramach programu pomocy pieniężnej dla uchodźców

31 maja 2023

Zespół Diakonii Polskiej i wolontariusze przygotowują do wysyłki karty płatnicze, na które zostanie przekazana pomoc pieniężna dla uchodźców (fot. Michał Karski)

 

Ponad 2,6 tys. rodzin uchodźców z Ukrainy (ponad 7,5 tys. osób) znajdujących się w trudnej sytuacji otrzyma trzymiesięczną pomoc pieniężną w ramach programu Diakonii Polskiej i Diakonie Katastrophenhilfe. Właśnie rozpoczęły się pierwsze wypłaty tej pomocy.

Od marca Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe prowadzą kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy. Celem programu jest wsparcie najbardziej potrzebujących uchodźców. O pomoc mogły się ubiegać osoby i rodziny, które przyjechały z Ukrainy do Polski po wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym zeszłego roku, są zarejestrowane i mieszkają w Polsce, nigdy nie otrzymywały podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Od połowy marca do początku kwietnia w piętnastu miastach Polski Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe prowadziły we współpracy z miejscowymi parafiami ewangelickimi lub organizacjami pozarządowymi punkty wsparcia w rejestracji do programu (pisaliśmy o tym tutaj). Po zamknięciu rejestracji do początku maja trwał proces weryfikacji złożonych wniosków w celu wybrania – na podstawie przyjętego systemu priorytetyzacji – rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (o tym, jakimi zasadami kierowaliśmy się w tym procesie, piszemy tutaj).

2633 najbardziej potrzebujące rodziny (7585 osób) otrzyma trzymiesięczne wsparcie pieniężne w postaci przedpłaconych kart płatniczych. Wysokość tego wsparcia zależy od wielkości rodziny. Pomoc ta jest przeznaczona na najpilniejsze potrzeby, uchodźcy sami decydują, jak wykorzystają te środki. – Za pomocą tych kart można płacić w sklepach lub wypłacać gotówkę w bankomatach. Dzięki temu nasza pomoc udzielana jest w sposób godny i zapewnia uchodźcom jak najwięcej elastyczności, tak by mogli ją przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i priorytetami – mówi Hatem Efe, która koordynuje program w Polsce z ramienia Diakonie Katastrophenhilfe.

Karty zostały już wysłane do rodzin uchodźców biorących udział w programie. W tym tygodniu rozpoczęły się pierwsze wypłaty środków przewidzianych w ramach programu. Są one dokonywane po aktywacji karty przez rodziny biorące udział w programie.

Jest to kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe. W 2022 r. podobny program pomocy został zrealizowany w Kaliszu, powiecie bieruńsko-lędzińskim i Sosnowcu. Ponadto obie organizacje współpracują wspierając programy integracyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz parafie ewangelickie, które przyjęły lub chcą przyjąć pod swój dach uchodźców.

Michał Karski

 

Zobacz też: