Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc Ukrainie

 

Od 24 lutego 2022 r. trwa regularna wojna w Ukrainie, która została zbrojnie zaatakowana przez rosyjski reżim. Konflikt ten spowodował gigantyczny kryzys uchodźczy i humanitarny. Miliony uchodźców uciekło przed wojną do innych krajów – wielu z nich do Polski. Ludzie, którzy pozostali w Ukrainie, muszą się mierzyć z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, ogromnymi zniszczeniami w gospodarce i infrastrukturze, brakiem dostępu do wielu produktów. Międzynarodowe agendy, rządy, samorządy i organizacje pozarządowe na całym świecie stoją przed wyzwaniem wsparcia uchodźców, zapewnienia pomocy humanitarnej dla ludzi pozostających w Ukrainie, jak też włączenia się w proces odbudowy tego kraju ze zniszczeń wojennych.

Jak Diakonia Polska wspiera Ukrainę

Od początku tej inwazji Diakonia Polska prowadzi działania pomocowe na rzecz osób poszkodowanych przez działania wojenne. Wiele z nich odbywa się we współpracy z różnymi partnerami – organizacjami diakonijnymi i humanitarnymi, Kościołami, samorządami.

Już 24 lutego 2022 r. prezes Diakonii Polskiej i biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wystosowali wspólny apel o składanie ofiar na rzecz pomocy Ukrainie (czytaj tekst apelu).

Działania Diakonii Polskiej:

 • Wsparcie uchodźców w wynajmie mieszkania (cash for rent) – wraz z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej pomagamy uchodźcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
  czytaj więcej | pierwsza edycja programu
  Підтримка біженців в оренді житла (cash for rent) – спільно з Diakonie Katastrophenhilfe та за фінансової підтримки Німецької Гуманітарної Допомоги ми допомагаємо біженцям, які опинилися в складній житловій ситуації.
  читай далі | перша програма
 • Program „Pieniężna Pomoc Zimowa” – wraz z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej zapewnimy pomoc na zimę dla najbardziej potrzebujących uchodźców.
  czytaj więcej
  Програма «Зимова грошова допомога» – реалізована спільно з Diakonie Katastrophenhilfe та за фінансової підтримки Німецької Гуманітарної Допомоги. Ми надамо зимову допомогу найбільш нужденним біженцям.
  Читай далі
 • Program Pomocy Pieniężnej – wraz z Diakonie Katastrophenhilfe i we współpracy z parafiami ewangelickimi i samorządami zapewniliśmy w różnych miejscach w Polsce trzymiesięczne wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących uchodźców.
  czytaj więcej
 • Wsparcie parafii goszczących uchodźców – wraz z Diakonie Katastrophenhilfe i innymi partnerami wspieramy kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły lub chcą przyjąć uchodźców pod swój dach. Umożliwiło im to dostosowanie pomieszczeń do przyjęcia uchodźców i prowadzenie programów integracyjnych.
  czytaj więcej
 • Wsparcie programów integracyjnych – dofinansowaliśmy kursy językowe, letnie obozy, wycieczki i zajęcia dla uchodźców.
  czytaj więcej
 • Transport uchodźców – koordynowaliśmy przejazdy uchodźców do Polski i innych krajów.
  czytaj więcej
 • Pomoc rzeczowa – koordynujemy transporty z pomocą rzeczową do różnych miejsc pobytu uchodźców. Regularnie współpracujemy w tym zakresie z Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie.
  czytaj więcej
 • Wsparcie ludzi w Ukrainie – współorganizowaliśmy transporty pomocy rzeczowej dla osób przebywających w Ukrainie.
  czytaj więcej

 

Wsparcie finansowe na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie można przekazać tutaj:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Ukraina”

 

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay tutaj