Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Znaki Nadziei

20 lipca 2023

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei i Diakonii Polskiej (fot. mk)

 

Przedstawiciele niemieckiego Stowarzyszenia Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei spotkali się w Warszawie z pracownikami Diakonii Polskiej. Rozmowa dotyczyła działań Diakonii Polskiej na rzecz uchodźców, a także sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce. W zeszłym roku Stowarzyszenie Znaki Nadziei wsparło projekty Diakonii Polskiej na rzecz uchodźców.

Stowarzyszenie Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei powstało w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Kościołów ewangelickich. Celem jego działalności jest pomoc ofiarom przemocy narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla nich wsparcie materialne, wczasy, a także opiekę na starość. Ponadto inicjuje spotkania z nimi w szkołach, przygotowuje dyskusje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, wysyła też wolontariuszy do Polski.

Partnerem Stowarzyszenia w organizacji pomocy dla byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych jest Polska Rada Ekumeniczna. Natomiast wolontariusze Znaków Nadziei, którzy przyjeżdżają do Polski, uczestniczą w seminariach dla wolontariuszy, organizowanych przez Diakonię Polską.

W zeszłym roku Stowarzyszenie Znaki Nadziei wsparło projekty Diakonii Polskiej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu Diakonia Polska mogła przekazać pomoc rzeczową dla uchodźców przebywających w Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie, dofinansować udział dzieci uchodźczych w półkoloniach językowych organizowanych przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Radomiu, dofinansować wczasy terapeutyczne dla rodzin uchodźczych organizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Kętrzynie, a także przekazać środki na zakup mebli i sprzętów potrzebnych do przyjęcia uchodźców w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Znaki Nadziei z pracownikami Diakonii Polskiej miało miejsce 19 lipca w siedzibie Diakonii Polskiej w Warszawie. Podczas spotkania niemieccy goście zapoznali się z projektami Diakonii Polskiej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także uchodźcom i migrantom przekraczającym granicę polsko-białoruską. Rozmowa dotyczyła również sytuacji uchodźców w Polsce i polskiej polityki migracyjnej.

mk

 

Zobacz też: