Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
43-450 Ustroń, pl. ks. Kotschego 4
tel. 33 854 24 17

Zajęcia odbywają się: poniedziałek, wtorek, środa, godz. 16–19 oraz w umówione piątki i soboty.

Zajęcia są skierowane do osób dorosłych: z niepełnosprawnością, samotnych oraz osób starszych, chcących aktywnie spędzać czas.

Centrum oferuje:

  • terapię zajęciową
  • naukę obsługi komputera
  • poradnictwo psychologiczne i zawodowe
  • zajęcia w pracowni stolarskiej
  • zajęcia kulinarne
  • fizjoterapię
  • muzykoterapię
  • prelekcje, spotkania, wycieczki
Centrum Aktywności Lokalnej działa przy parafii ewangelickiej w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Rozpoczęło swoją działalności 14 listopada 2009 r. W budynku Centrum mieszczą się pracownie: komputerowa, kulinarna i ceramiczna oraz sala spotkań. Centrum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i seniorów, szczególnie zaś dla osób, które nie mogą w pełni korzystać zróżnego rodzaju usług dotyczących pracy, nauki lub nie mogą rozwijać swoich zainteresowań.

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej powstało z inicjatywy Diakonii Polskiej, której biuro zajęło się opracowaniem wniosku projektu, przeprowadziło akcję fundraisingową, koordynowało współpracę z partnerami zagranicznymi. Wsparcie finansowe i merytoryczne tego projektu udało się uzyskać ze strony przy Diakonisches Werk Rheinland, ogólnoniemieckiej akcji „Hoffnung für Osteuropa” oraz Neunkirchener Erziehungsverein. Centrum może liczyć na dotacje ze strony Miasta Ustroń i PFRON-u.

 

Zobacz też: http://www.ustron.luteranie.pl/ewangelickie-centrum-aktywnosci-lokalnej,82.html