Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc osobom starszym

Pomoc osobom starszym

Diakonia Polska prowadzi lub wspiera programy nakierowane na pomoc osobom starszym. Na potrzeby osób starszych odpowiadają też placówki i instytucje diakonijne: domy opieki, stacje diakonijne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, stowarzyszenia i in. Prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu seniorów, a także budujące solidarność i integrację międzypokoleniową. W placówkach diakonijnych oferowane są usługi aktywizacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i paliatywne.

Ośrodki diakonijne, w których w różny sposób realizowana jest pomoc osobom starszym:

Ponadto

Na rzecz pomocy osobom starszym prowadzona jest coroczna akcja ekumeniczna „Skarbonka diakonijna” czytaj więcej