Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” w Katowicach

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” w KatowicachEwangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach
40-008 Katowice, ul. Dudy Gracza 6
tel. (32) 601 25 83, 513 518 466
e-mail: sloneczna.kraina2011@gmail.com
http://sloneczna.katowice.luteranie.pl

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” działa od 2010 r. w budynku należącym do parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Obiekt służy zarówno członkom parafii, jak i mieszkańcom Katowic. Prowadzone są tam zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów z zakresu poradnictwa, terapii, aktywizacji, samopomocy.

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”

Oferta ECD „Słoneczna Kraina”

 • Nieodpłatne i ogólnodostępne poradnictwo:
  • odszkodowania po wypadkach, odszkodowania z ubezpieczeń
  • przemoc w rodzinie
  • psycholog rodzinny współpracujący z poradnictwem przeciw przemocy
  • prawnik – prawo rodzinne, cywilne
  • psycholog – terapeuta
  • specjalista ds. uzależnienia od alkoholu
  • specjalista ds. uzależnienia od narkotyków
  • specjalista ds. HIV i AIDS
  • dyżur Radnej Miasta Katowice
 • Gimnastyka dla seniorów
 • Punkt krawiecki – możliwość samodzielnego przerobienia ubrań i przeszycia materiału, nauka kroju i szycia
 • Grupa Samopomocowa dla rodziców dzieci używających narkotyków
 • Biblioteka z książkami beletrystycznymi i lekturami szkolnymi oraz grami dla dzieci
 • Warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne dla dzieci
 • Zajęcia komputerowe dla dzieci, młodzieży, seniorów
 • Grupa samopomocowa dla kobiet uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
 • Klub seniora
 • Prelekcje i pogadanki dla seniorów, jeden raz w miesiącu
 • Punkt pielęgniarki środowiskowej
 • Masaż rehabilitacyjny
 • Poradnictwo dietetyka
 • Kawiarenka
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • „Dobra szafa” – ciucholand
 • Boisko przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach
 • Rozliczenia podatków dochodowych osób fizycznych za darmo
 • Grupa Al.-Anon
 • Grupa AA-Pacyfik

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”Zobacz: prezentacja o pracy z seniorami w ECD „Słoneczna Kraina”

Zachęcamy do obejrzenia czternastominutowego filmu dokumentalnego o Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” w Katowicach. Film został przygotowany przez TVP Katowice w ramach cyklu dokumentalnego „Kalejdoskop dobrych miejsc”.

 

Fot. ECD Słoneczna Kraina, Antonina Murawa