Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta”

Stowarzyszenie „Maria-Marta”

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciół.

Cele działalności Stowarzyszenia:

 • udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym;
 • rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej
 • okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wieloletnim, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci
 • umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej
 • krzewienie gospodarności i etosu pracy;
 • inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji
 • wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi
 • samopomoc koleżeńska
Stowarzyszenie mieści się w Ewangelickim Centrum Aktywności Lokalnej przy Parafii E-A w Ustroniu.

ECAL jest miejscem, które służy różnym inicjatywom skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, oraz do innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Zajęcia Aktywizacyjne Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w każdy:

 • Poniedziałek: 16.00-19.00
 • Wtorek: 16.00-19.00
 • Środa: 16.00-19.00
 • w umówione piątki i soboty

Gdzie?

43-450 Ustroń, Pl. Kotschego 4

Dla kogo?

Zajęcia kierowane są dla dorosłych:

 • osób niepełnosprawnych
 • samotnych, starszych, emerytów chcących aktywnie spędzać czas

Informacje dodatkowe: tel. 600 171 624 w czasie ww. godzin pracy

Rodzaje zajęć:

 • Terapia zajęciowa
 • Nauka obsługi komputera
 • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • Zajęcia w pracowni stolarskiej
 • Zajęcia kulinarne
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia
 • Prelekcje, spotkania, wycieczki

 

Adres korespondencyjny:

43-450 Ustroń, pl. ks. Kotschego 4
tel./fax 33 854 11 29

Prezes Stowarzyszenia: Karina Wowry

Zobacz też:

 

 

Fot. Stowarzyszenie „Maria -Marta”